Kategoriarkiv: Info fra styret

Info og nyheter fra styret

Innkalling til Gf for 2018

Generalforsamling for 2018

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 26. februar 2019, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
 3. Godkjenning av fullmakter
 4. Styrets årsberetning for 2018 og rapporter fra komitéene
 5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
 6. Regnskap for 2018 med revisjonsberetning
 7. Kontingent for 2019
 8. Budsjett for 2019
 9. Valg 2019

Trondheim, 11. februar 2019
STYRET

Generalforsamlingen sammenkalles med publikasjon på gruppens hjemmeside, samt pr e-mail til de vi har adresser til.
Det henvises til gruppens hjemmeside for årsberetning, regnskap, budsjett, forslag, kontingent og valg.

Vennligst ta med egen utskrift av generalforsamlingspapirene som kan lastes ned som .pdf >>HER<<

Bruk av SDR Radio

Gruppemøte tirsdag 22. januar kl. 1900

Vi starter opp igjen med gruppemøter i det nye året og tema for møtet tirsdag 22. januar, kl 19:00 er:

Bruk av SDR radio i gruppen:

 • Presentasjon av vår nye IC-7300, nå tilkoblet antenne for lytting og sending under møtet.

Presentasjon av SDR mottaker for internett, SDR Play.

 • Foredrag om lytteantenner og lokasjon for en SDR radio for gruppen.

Det er nå tilgang på en antenne fra mast C i møtelokalet under møtet og dermed kan det nå både lyttes og sendes under møtet. Det blir også tilgang på internett via 4G som tidligere.

Det serveres kaffe, te og noe å spise.

Vel møtt!

Mvh Håvard, LB9RE
Sekretær Trondheimsgruppen LA2T

Kryssbånd til repeateren på Oppdal

Det er nå byttet radio for kryssbånd til repeateren på Oppdal og forhåpentligvis vil denne være mer stabil.

Repeateren på Oppdal LA7ORR, kan nå nås på 433.050 MHz simpleks i Trondheim med omland. Husk å gjøre en ca. 1-2 sekunder pause til TX så repeateren lukker før du selv snakker (repeateren vil åpne TX umiddelbart så snart du snakker).

Lykke til!

Mvh
Håvard, LB9RE