GENERALFORSAMLING FOR 2020 – INNKALLING

GENERALFORSAMLING FOR 2020

Innkalling til ordinær generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL 

Dato: tirsdag 26. oktober 2021 kl. 19:00 
Sted: Lialøkken Grendehus 

Dagsorden: 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 
  3. Godkjenning av fullmakter 
  4. Styrets årsberetning for 2020 og rapporter fra komitéene 
  5. Innkomne forslag til generalforsamlingen 
  6. Regnskap for 2020 med revisjonsberetning 
  7. Kontingent for 2021 
  8. Budsjett for 2021 
  9. Valg 2021 

Trondheim, 10. oktober 2021, 

STYRET 

Generalforsamlingen sammenkalles med publikasjoner på gruppens hjemmeside samt pr e-post til de vi har adresser til. 

Det henvises til gruppens hjemmeside for årsberetning, regnskap, budsjett, forslag, kontingent og valg. 

Vennligst ta med egen utskrift av generalforsamlingspapirene:

Last ned i PDF-format
Last ned i DOCX-format 

Generalforsamlingspapirene ble sist oppdatert 13. oktober 2021.