LA8KV silent key

Kjære venner.

Faksimile fra Adresseavisen

Vi har nettopp mottatt den triste meldingen om at Kjetil, LA8KV, døde nå i romjulen.

Vi minnes Kjetil som en svært hyggelig, hjelpsom, og svært aktiv radioamatør.  Han var spesielt aktiv på 2m EME fra hytta på Glåmos, og han hadde alltid som ambisjon om at en tredjedel av alle førstekontakter på 2m fra Norge skulle han stå for.

Som student var Kjetil aktiv i Akademisk Radioklubb, og han holdt tett kontakt med mange av sine samtidige, og mange av oss som kom til senere.

Kjetil var livsvarig medlem i ARK.

I store deler av arbeidslivet bodde Kjetil i Osloområdet, og var veldig
aktiv fra Tråkka, AB-gruppens stasjon.  Også her var det 2m som var
fokuset, og det var kjøring av EME, noe tester, meteor scatter, m.v.

Vi husker også, og setter stor pris på, det arbeidet som Kjetil la ned
for amatørsaken og NRRL, spesielt i rollen som VHF-manager i mange år.

I 2015 ble Kjetil utnevnt til ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden.

Våre dypeste kondolanser og medfølelser til de pårørende.

For Trondheimsgruppen,
LB5SH, LB9RE
LA1BFA, ARK