Styremøte 07.04.21

2021-04-01 Gruppesaker

Årsmøtet utsettes til over sommerferien grunnet usikkerheter og råd fra nasjonale myndigheter.

Jan, LA7VV, har overtatt som oppleser på QST-TRD etter Håvard, LB9RE.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå.

Verkstedet er ryddet av Jan og ny ordning av verktøyet pågår, men er snart ferdig.

Loftet er ryddet og innredet for bruk av instrumenter. Arbeid rundt dette fortsetter så snart det er praktisk mulig.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Dette vurderes til våren.

Salgshylla skal tømmes for siste rest. Aksjon, Stein-Olav, Stian.

Aktivitetskveld vurderes med meteorscatter som tema til den 20. april, dersom reglementet fortsatt tillater dette. Dette vil bli en utendørs aktivitet.

Betaling av årskontigent avventes til årsmøtet er avholdt.

Epost sendes ut til våre tre nye medlemmer.

Det vil avholdes radioamatørprøve for en ny kandidat etter selvstudium.

Echolink vurderes ved større oppslutning blant våre medlemmer.

2021-04-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2021-04-03 Komiteene

Stasjonskomite: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: OLED panel i FTDX-5000 vurderes byttet. Vedlikehold av beam planlegges på våren. Vertikal 4-square for 40m er under bygging og vil ferdigstilles i løpet av våren.

Stasjon B: Expert PA er friskmeldt.

Stasjon C: AV620 vertikal 6-20m kommer under antennearbeidet i løpet av våren.

Det er noe HF støy her hvor kilden ikke er funnet, spesielt på 10m og 40m, jakten fortsetter…

Det er laget standard oppsett for radio stasjon A og B som et tillegg til stasjonsreglementet.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Jan, LA7VV.

Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår. Spenningsovervåkning for 48 volt er under arbeid. Det er laget en omformer for –48v til +3v3 for fjernmåling av batterispenningen.

Mer arbeid kreves på Gråkallen for installasjon av internettutstyr. Nye ethernet kabler er montert i masten.

APRS utstyret på Bringen er ustabilt. Dette utstyret ettersees ved første anledning.

Koordinater for LA7RR (Gråkallen) blir nå sendt ut fra LD7TG og kommer opp på APRS kartet.

LD7TG har hatt problemer med videresending av APRS Bulletin utenfra, dette er nå fikset.

APRS tillatelser for LD7TS, Støren og LD7TT, Tyholt er godkjente og disse vil bytte kallesignal.

Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW

Det har vært samarbeid med politiet, sivilforsvaret, og FORF-søsken, med tema søk og redning. Neste møte er allerede planlagt.

FORF Trøndelag har vært lite aktive. Det har nylig vært et møte for å gjenoppta aktiviteten. Bjørn, LA1UW, er vår representant i FORF Trøndelag.

Bekledning til sambandstjenesten kjøpes inn igjennom gruppen, men dekkes av den enkelte. Koordinator for bestilling er Karl, LA9KOA.

Hus: Leder: Jan, LA7VV, og Willy, LA6HNA.

Fjernstyringen av varmepumpe i stuen er ferdig med ny app for mobil. Det blir etterhvert automatisk nattsenking av temperaturen. Runar, LB5RH, har stått for mye av arbeidet her.

Ny varmepumpe er innkjøpt og montert i shacken. Denne fungerer meget bra!

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det har vært god contestaktivitet, og gruppen har innehentet mange poeng i NRRL Cup.

LA2T, ved Stian, LB5SH, deltok fra Svalbard som JW2T under årets CQWPX.

Gruppen ligger foreløpig på en 1. plass i NRRLCup.

2021-04-04 Eventuelt

Til stede:

Stian, LB5SH, leder
Jan, LA7VV, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 5. mai 2021 kl. 19:00 på Lialøkken.