Styremøte 05.05.2021

2021-05-01 Gruppesaker
Dette er et forenklet styremøte fordi datoen dessverre ikke passet for alle. De fleste saker blir derfor lagt på vent til neste møte.

Årsmøtet utsettes til over sommerferien grunnet usikkerheter rundt Covid-19, samt råd fra nasjonale myndigheter.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå.

Verkstedet er ryddet av Jan og ny ordning av verktøyet pågår, men er snart ferdig.

Loftet er ryddet og innredet for bruk av instrumenter. Arbeid rundt dette fortsetter så snart det er praktisk mulig.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Dette vurderes til våren.

Salgshylla skal tømmes for siste rest. Aksjon, Stein-Olav, Stian.

Aktivitetskveld med meteorscatter ble holdt den 20. april, men var dessverre kaldt og dårlige forhold. Vi sikter på gjentakelse ved en senere anledning.

Betaling av årskontigent avventes til årsmøtet er avholdt.

Epost sendes ut til våre tre nye medlemmer. Aksjon: Stian

Det vil avholdes radioamatørprøve for en ny kandidat etter selvstudium.

2021-05-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2021-05-03 Komiteene

Stasjonskomite: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: OLED panel i FTDX-5000 vurderes byttet. Vedlikehold av beam planlegges på våren. Vertikal 4-square for 40m er under bygging og vil ferdigstilles i løpet av våren. 40m beam er tatt ned, justert og vedlikeholdt.

Stasjon B: Expert PA er friskmeldt. 40m dipol har fått nytt opphengspunkt, og snudd 90 grader. 40m vertikal er også hengt opp som alternativ antenne.

Stasjon C: AV620 vertikal 6-20m er satt opp og i bruk på stasjonen. Windom med supplerende bånd står klar, automatisk switch vil anskaffes og kobles til senere.

Det er noe HF støy her hvor kilden er funnet, spesielt på 10m og 40m. Eier av støykilden er kontaktet, men har fortsatt ikke besvart.

Det er laget standard oppsett for radio stasjon A og B som et tillegg til stasjonsreglementet.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Jan, LA7VV.

Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår. Spenningsovervåkning for 48 volt er under arbeid. Det er laget en omformer for –48v til +3v3 for fjernmåling av batterispenningen.

Mer arbeid kreves på Gråkallen for installasjon av internettutstyr. Nye ethernet kabler er montert i masten.

APRS utstyret på Bringen er ustabilt. Dette utstyret ettersees ved første anledning.

Koordinater for LA7RR (Gråkallen) blir nå sendt ut fra LD7TG og kommer opp på APRS kartet.

LD7TG har hatt problemer med videresending av APRS Bulletin utenfra, dette er nå fikset.

APRS-tillatelser for LD7TS, Støren og LD7TT, Tyholt er godkjente. Støren har fått ny signatur, Tyholt blir tatt ved en passende anledning.

Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW

Det har vært samarbeid med politiet, sivilforsvaret, og FORF-søsken, med tema søk og redning. Neste møte er allerede planlagt.

FORF Trøndelag har vært lite aktive. Det har nylig vært et møte for å gjenoppta aktiviteten. Bjørn, LA1UW, er vår representant i FORF Trøndelag.

Bekledning til sambandstjenesten kjøpes inn igjennom gruppen, men dekkes av den enkelte. Koordinator for bestilling er Karl, LA9KOA.

Hus: Leder: Jan, LA7VV, og Willy, LA6HNA.

Fjernstyringen av varmepumpe i stuen er ferdig med ny app for mobil. Det blir etterhvert automatisk nattsenking av temperaturen. Runar, LB5RH, har stått for mye av arbeidet her.

Ny varmepumpe er innkjøpt og montert i shacken. Denne fungerer meget bra!

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det har vært god contestaktivitet, og gruppen har innehentet mange poeng i NRRL Cup.

Gruppen ligger foreløpig på en 1. plass i NRRLCup.

2021-05-04 Eventuelt

Vi har mottatt en henvendelse fra et miljø som ønsker oppgang til radioamatørprøven for 10-12 personer. Vi prøver å sette opp en spesialtilpasset kurspakke til disse. Vi har også ennå et par kandidater vi vil forsøke å ta med i samme eksamensrunde.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem

Forfall:
Jan, LA7VV, nestleder
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Neste styremøte er onsdag 2. juni 2021 kl. 19:00 på Lialøkken.