styremøte 23.06.2021

2021-06-01 Gruppesaker 

Nye opplesere til QST Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå. 

Verkstedet er ryddet av Jan og ny ordning av verktøyet pågår, men er snart ferdig.

Loftet er ryddet og innredet for bruk av instrumenter. 

Forslag om remotestasjon på Liaåsen. Gruppen tar en ekspedisjon og undersøker om stedet er godt egnet med tanke på støy, samt om det er mulig å skyte trådløsnett dit. Turen vil bli utlyst for de som ønsker å slå følge.

Salgshylla er tømt. Gjenværende utstyr gikk i EE-containeren. 

Vi har med sorg mottatt beskjed om at LA1RS Ola Bergslien er SK. Vi kondolerer.

Gruppen har arrangert «lynkurs» til radioamatørprøven for en gruppe med høy teknisk kompetanse. Det ble fokusert på operasjonsteknikk og praktisk bruk av radio, samt bølgeutbredelse. Dette resulterte i hele 9 nye radioamatører, og vi gleder oss til å høre dem på lufta. Vi vurderer også å arrangere en ny runde med radioamatørprøver til høsten.

Det vurderes å arrangere egne aktivitetskvelder med større fokus på radiokjøring. Dette er myntet på våre ferskeste medlemmer, men vil også være åpent for andre som ønsker å komme på lufta. Dette vil annonseres i god tid.

Gruppen åpner med stor glede dørene på gruppelokalet for aktivitetskvelder på Lialøkken. Vi viser til nasjonale regler med tanke på smittevern, og ber om at besøkende holder én meter avstand og bruker sunn fornuft. Velkommen tilbake!

Årsrapporten er under ny gjennomgang, og oppdateres av Jan, LA7VV. Den vil bli sendt rundt for godkjenning av styret innen utgangen av måneden.

Styret diskuterte årskontigent, og det ble vedtatt at denne reduseres til kr. 300,- for inneværende år. Dette skyldes det reduserte tilbudet våre medlemmer har hatt i det siste, grunnet Covid-19. Det har ikke vært mulig for gruppen å arrangere alminnelige møtekvelder, gruppekvelder, eller andre aktiviteter. Gruppen har fortsatt faste utgifter, og styret måtte derfor fatte et vedtak som ble vurdert som rimelig for alle parter. Årskontigenten skal vanligvis avgjøres og faktureres etter årsmøtet i februar, men fordi dette møtet har latt vente på seg må den sendes ut i rimelig tid.

Årsmøtet planlegges til 26. oktober, med forbehold om endring dersom smittevernsreglene krever dette.

Forslag til årsmøtet fra styret: Styret foreslår å bli sittende fram til neste årsmøte, planlagt til februar 2022, av praktiske årsaker. Siden årets møte har blitt utsatt så lenge vil nye verv bli uhensiktsmessig korte.

2021-06-02 Økonomi 

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi. 

2021-06-03 Komiteene 

Stasjonskomite: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH 

Stasjon A: OLED-panel i FTDX 5000 vurderes byttet. Beamen er vedlikeholdt, men mer testing kreves for å friskmelde antennen. Expert PA 1.5k-fa er sendt til service i Italia. En 40m vertikal er tilkoblet som reserveantenne, men vil snart erstattes av 4-square.

Stasjon B: 40m dipol er flyttet nord-sør som tiltak for å redusere innslag. 40m vertikal fra stasjon A kan da flyttes hit. En inverted L for 80m blir neste antenneprosjekt.

Stasjon C: En AV620 vertikal er satt opp som hovedantenne for fjernstyringen og gir gode resultater på 20-6m. Det vil senere kobles inn en datastyrt switch som også gir 30-80m fra Windom-antennene.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Jan, LA7VV. 

Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår. Spenningsovervåkning for 48 volt er under arbeid. 

Mer arbeid kreves på Gråkallen for installasjon av internettutstyr. Nye ethernet kabler er montert i masten.  

APRS utstyret på Bringen fungerer ikke og byttes i år. 

APRS tillatelser for LD7TS, Støren og LD7TT, Tyholt er godkjente og disse har byttet kallesignal.

 
Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW 

Det jobbes videre med samarbeid med lokale aktører som FORF, fylke, kommuner, og politi.

FORF Trøndelag har sendt søknad til Gjensidige-stiftelsen sin støtteordning. 

Hus: Leder: Jan, LA7VV, og Willy, LA6HNA. 

Fjernstyringen av VP i stuen er ferdig med ny Ap for mobil. Det blir etterhvert automatisk nattsenking av temperaturen.  

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH 

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg.

Det har vært mye individuell kjøring grunnet Covid-19, men LA2T har svært gode resultater og ligger på en solid 2.plass i NRRL Cup. Det har i det siste blitt kjørt alt fra SSA Portabeltest til Portugal Day, Ukrainian RTTY, ARI-DX, samt mange fler. LA2T runder snart 100 innsendte testlogger for inneværende år!

2021-06-04 Eventuelt 

Neste styremøte er onsdag 25. august 2021 kl. 19:00 på Lialøkken. 

Tilstede:  

Stian, LB5SH, leder 
Tor, LA3WAA, kasserer 
Karl, LA9KOA, styremedlem 
Jan, LA7VV, nestleder  
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem