2020-09-02-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 2. september 2020

2020-09-01 Gruppesaker
Alternativ internettløsning: Ny løsning er etablert fra IT-sjefen via Gråkallen som gir et godt nett på Lialøkken. Nettet overvåkes mhp driftsforstyrrelser og andre funksjoner. Hastigheten varierer noe og ble målt til 42 Mbit under styremøtet. Stor takk til LA9KOA Karl Erik, Marius, LB9DG og LB5RH Runar fra LA2T og Kristoffer, LB0VG og Ketil, LA2DNA fra IT-Sjefen som har stått på for å få dette på plass.

Sanimir, LB6VI, har laget klistremerker for QSL kort for LG80T, ser meget bra ut.

Forslaget på logo fra Sanimir, LB6VI, ble diskutert med noen tilbakemeldinger. Et nytt utkast vil bli laget i forbindelse med et nytt QSL kort, hvor logo inkluderes. Aksjon Stian, LB5SH.

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

NRRL har fått melding om at vi har åpnet for gruppemøter.  Aktivitetskveldene har gått som planlagt gjennom sommeren.  

For QST-Trøndelag har det vært noen bortfall i løpet av sommeren, men dette må påregnes siden bare 4 opplesere deltar i sendingene.

Det er mottatt rapporter om støy på repeater fra LA3ZMA og LB8PI. Det er trolig Kinesiske satellitter, og det er lite vi kan gjøre med dette.

Radioamatørkurs er forespurt av to hittil. Aksjon Stian.

JOTA/JOTI er rett rundt hjørnet og arrangeres i oktober. Vi avventer dette.

Verkstedet må ryddes, har blitt svært rotete. Jan stiller som verkstedmester.

Gjør vi mer med tanken om å lage lab på loftet? Synd at ingenting skjer med tanke på de som har donert utstyr. Jan ser på aktuelle løsninger.

Møteplanen;

  • 22. september, antennebygging, Håvard, LB9RE
  • 27. oktober, fjernstyring av ICOM 7300, Stian, LB5SH
  • 24. november, bilder fra repeaterkomiteens ekspedisjoner, Stein-Olav, LA9QV
  • 15. desember, juleavslutning, styret

2020-09-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2020-09-03 Komiteene
Stasjonskomite: Leder:Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: Antennen for 2m/70cm i toppen av masten trenger ny kabel. Windom 160m er tatt ned for å redusere innslag. 40 m element på mast A ble reparert 30. juni, men det er fremdeles problemer med høyt SWR på 40m, skjer plutselig, har ikke funnet feilen. De andre bånd er OK.

Stasjon B: Antenner i mast B ble overhalt 11. august. Ny kabel for beam ble installert fra toppen av masten og videre gjennom loftet. Endret oppheng for koaks på 40m. Innslagene er nesten borte nå. 80m dipol ble flyttet på andre siden av masten ved montering av en galge for dette. Masten er nå på full høyde.

Stasjon C: ICOM 7300 er koblet til RaspberryPI for fjernstyring. Programmet for fjernstyring er nesten ferdig og vil bli presentert senere på høsten.

Det er kjøpt inn en rull RG-213. Krympetang for RG-213 er anskaffet.

Det lages rutiner for standard oppsett for stasjonene som et tillegg til stasjonsreglementet. Jan ser på revisjon av det eksisterende reglementet.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG.
Telenor adgangskort er fornyet.
Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår.
Ny APRS for Bringen, utstyret er ferdig testet. Det blir tur opp dit med det første.
APRS på Litjvola, Tydal. Utstyret er klart for installasjon.
Dugnaden på Ruten ble gjennomført sist helg av Stian, Stein-Olav, Karl og Odd Anders. Bua er nå nybeiset og fin. APRS på Ruten, LD7TR, monitoreres for status, dårlig RX?

Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW
Tor, LA3WAA, og Karl, LA9KOA, ledet sambandsøvelse 25. august som gikk meget bra. Dette var en øvelse med fokus på bruk av taktiske kallesignal og videreformidling av meldinger til andre bånd/stasjoner. Det var 7 deltakere, derav Willy, LA6HNA, som var med via Teams og HF fra Råkvåg.

Karl, LA9KOA har vært i kontakt med beredskapssjef hos fylkesmannen. De har fortsatt ikke lov til å ta imot besøkende pga korona, men vi planlegger et nettmøte i nær framtid.

Hus: Leder: Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.
Fjernstyringen av VP i stuen er snart ferdig og ny app for mobil kommer.
Det er benyttet gressklipper for vedlikehold av plenen rundt huset, med godt resultat.
Reparasjon av løst vindskibord på baksiden bør gjøres før vinteren.

Det er setninger i grunnen huset står på og huset siger langsomt ned, mest på siden mot bekken (nordsiden). Dette skyldes mest sannsynlig at grunnen under lokalet består av mye leire og det oppstår bevegelser mellom vinter (frost) og sommer. Videre oppjekking på nordsiden kan skade taket siden man kommer til kun på utsiden og ikke lengre innunder huset.

Vurdere utvendig maling, neste år. Sist malt i 2014.

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH
Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Kandidater vil bli spurt direkte. Det er mange artige tester utover høsten for nybegynnere og andre.

2020-09-04 Eventuelt
Skaperfestivalen ble avlyst, men vi fikk tilbud om å presentere på nett. Neste år er vi hjertelig velkommen til å delta.

Stian, LB5SH, opplyste at Trondheimsgruppen har en oppføring på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Trondheimsgruppen_av_NRRL
Noe er allerede skrevet av Liv og Stian, mer kommer.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Jan, LA7VV, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 6. oktober 2020 kl. 19:00 på Lialøkken.