Sambandsøvelse 25. august

Trondheimsgruppen avholder sambandsøvelse tirsdag 25. august.

Oppmøte som vanlig kl 19:00 på Lialøkken/LA2T.

Det blir først gitt en orientering om øvelsen og inndeling i lag før lagene drar ut til nærmere angitte lokasjoner.

  • Det blir sambandssjekk av 2meter og eventuelt 70cm utstyr før avreise fra Lialøkken.
  • Etter en sjekk av at radioutstyret på HF og 2m/70cm virker ute på lokasjon, vil det bli øvd på formidling av ulike meldinger.
  • Vi skal trene med taktiske LE2Ux-signaturer.
  • Øvelsen vil vare ca. 1 – 1 ½ time.

Etter øvelsen vil det bli en kort gjennomgang av erfaringer med øvelsen.

Ta gjerne med eget sambandsutstyr på 2m/70cm og HF, håndholdt og/eller i bil. Gruppen har 4-5 sett på 2m som kan lånes ut til de som ikke har med eget utstyr.

Vi kan vurdere mulighet for deltakelse via nettmøte dersom det er interesse for dette.

Vel møtt!