2017-03-08-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 8. mars 2017

2017-03-01 Konstituering av nytt styre
Rekruttering av nye radioamatører/medlemmer framover er viktig for gruppen. Nytt kurs bør planlegges til høsten. Det lages telefonliste for medlemmene. Ledere for komitéene utnevnes. Øvrige verv fortsetter som tidligere.  

2017-03-02 Saker fra forrige styremøte
Ny lader til batteri for vinsj er byttet og støyen derfra er redusert betydelig. Utvendig støy fra to garasjelys er identifisert som en betydelig støykilde. Disse bør modifiseres eller skiftes. Aksjon; LB9BG og LA3WAA.

2017-03-03 Økonomi
Vi har fått VIPPS med nummer 90390. Telia har betalt leien på Ruten for 2016. Husleien er betalt for første halvår. Krav om kontingent for 2017 er sendt ut. Gruppens økonomi er god.

2017-03-04 Komiteene
Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV.
APRS radio ICOM 2500 klargjøres for drift, aksjon Håvard. APRS på Gråkallen, LD7TG, sjekkes etter utfall i går.
PC for stasjon B må byttes. Det anskaffes 3 nyere PC skjermer for radiostasjonene. Det anskaffes to TNCer for HF stasjon A og B, microham fra HCS er aktuelle. Yaesu VXR 9000 repeaterne averteres til salgs med/uten logikk. En Tait II 800 klargjøres for Ruten.
Radiostasjonen på Granås monteres så snart tilgang er klarert.

Samband: Leder, Bård, LA4THA.
Trackerne (20 stk) er under programmering. Disse kan lånes ut til interesserte brukere i gruppen. PC for radiostasjonen på Granås anskaffes og klargjøres. APRS på LA2T flyttes til Granås når alt er klart.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE.
Det planlegges dugnad for vask og rydding etter påske. Det skal fjernes mer overflødig materiell fra loftet. En internett radiolink forsøkes etablert til QTH for Bård, LA4TH. Verkstedet ryddes og verktøyet får ny plassering. Et ekstra pulverapparat anskaffes, Bjørn, LA1UW.

2017-03-05 Støy
Det er ennå mye støy på radioene. Det er også støy fra lyspærene og disse skiftes. Dørlåssystemet støyer også og denne støyen forsøkes dempet med tiltak. Garasjelysene ute er identifisert som en større støykilde.

2017-03-06 Møteprogrammet for våren
28. mars, pizzakveld, Helene, LB1KF
25. april, SDR i praksis, Oddbjørn, LA9JK og Tor, LA3WAA
23. mai, sambandsøvelse, Bård, LA4THA
13. juni, grillaften, Ingar, LA4CKA
22. august, åpent møte, DX, tester og digitale modes, NN
26. september, sambandsøvelse, Bård, LA4THA

2017-03-07 Eventuelt
Ingen saker.

Tilstede:
LB9BG, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem
Helene, LB1KF

Forfall:
Bård, LA4THA, medlem
Oddbjørn, LA9JK

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 5. april 2017 kl. 19:00 på Lialøkken.