Pizza og Radio

Alle medlemmer inviteres til pizza og radio
tirsdag 28. mars kl. 1900.
Alle er hjertelig velkommen!