Sola snur…

– og solsyklus 25 har begynt

Dette skjedde allerede 20. desember 2016! En solflekk med reversert polaritet i forhold til solsyklus 24 ble da observert. Det betyr ikke ar syklus 24 er over siden solsyklusene kan overlappe hverandre i flere år. Den nye solflekken for syklus 25 ble dannet nærmere polområdet mens solflekkene for syklus 24 dannes nærmere solens ekvator. Magnetfeltet på solen har dermed startet reverseringen av polariteten. Solsyklus 24 ventes imidlertid å nå laveste nivå i 2020. 

Video: www.youtube.com/watch?v=RMEJEwlm4gw
Videoer fra NASA: www.youtube.com/watch?v=fcP-QZwY4r8
www.youtube.com/watch?v=Qd08gk2WR2k

Det er mange ulike prediksjoner for solsyklus 25 alt fra ingen synlige solflekker til noe lignende som vi har i syklus 24. Her er figurer som viser noen eksempler på dette:

Figur som viser trend linjer fra historiske data og mulig utvikling for de neste solsyklusene.

Prediksjon fra The SunPy Community, en vitenskapelig organisasjon som utvikler fritt tilgjengelig programvare for å modellere solens egenskaper og blant annet utviklingen av magnetfeltenes egenskaper over tid.

AM teorien. De store planetenes posisjon (Jupiter, Saturn, Neptun og Uranus) i forhold til solen (angular momentum, AM) kan gi små endringer i solens rotasjon som kan gi endringer i solens aktivitet. Solens magnetfelt er «mykt» og påvirkes av små endringer i rotasjon, mens jordens magnetfelt er «stivt» og mindre påvirket av andre planters gravitasjon.

LB9RE Håvard