APRS på Gråkallen

APRS på Gråkallen, LD7TG, har vært ute av drift en stund. I dag kom den i gang igjen etter at Stein-Olav, LA9QV, og Håvard, LB9RE, tok en tur opp til toppen. Det gikk greit å kjøre opp på nesten ny brøytet vei og etter litt basking i godt og vel  halvmeter dyp bløt snø kom vi fram. Årsaken til utfallet viste seg å være at radioen stod på helt feil frekvens. Etter at radioen kom rett frekvens, kunne det registers stor trafikk igjen. 

Det ble også montert jordledning til LA7RR. Bildet t.h. viser «medaljens bakside» med repeateren fra Tait i bildet. Det burde gi mindre støyproblemer og sikrer installasjonen bedre mot overspenninger.

Helt til venstre ses den gul/grønne jordledningen. Litt opprydding i kabelføringen skal komme seinere, (men det virker like bra for det).