2017-02-28-GF 2017 Referat

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus, tirsdag 28. Februar 2017, kl. 19:00.

Leder LA3WAA, Tor åpnet møtet og ønsket velkommen til årets Generalforsamling, den 78. i rekken.
Det var møtt frem 21 stemmeberettigede medlemmer og 1 fullmakt. Totalt 22 stemmer.  

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Godkjenning av fullmakter
4. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
6. Regnskap for 2016 og rapporter fra komiteene
7. Kontingent for 2017
8. Budsjett for 2017
9. Valg

Referat
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
Etter forslag ble LA1UW valgt som ordstyrer, LA3WAA ble valgt som referent, LB9DG og LB5SH ble valgt som tellekorps.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent.

3. Godkjenning av fullmakter
Det forelå en fullmakt som ble godkjent.

4. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
Vedtatt
Rapport fra Sambandskomiteen: Vedtatt.
Rapport fra QSL- manager: Vedtatt
Rapport fra Huskomiteen: Vedtatt
Rapport fra Teknisk komite: Vedtatt
Rapport fra webmanager: Vedtatt

5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
Ingen forslag

6. Regnskap for 2016 med revisjonsberetning
Ordstyrer leste opp revisjonsberetningen og ba om kommentarer til regnskapet.
Det var ingen kommentarer til regnskapet som ble godkjent.

7. Kontingent for 2017
Kontingenten ble foreslått uendret grunnet god økonomi. Kontingenter er da Kr. 450 pr. år
Vedtatt

8. Budsjett for 2017
Budsjettet ble gjennomgått og vedtatt med følgende kommentarer:
Det var noe uenighet om oppstillingen slik at man vanskelig kunne se budsjett sammenlignet med regnskap.
Styret retter dette opp til neste årsmøte slik at Regnskap sammenlignes med budsjett og budsjett settes opp mot regnskapet året før.
Ord til saken: LA4THA, LA3WAA.
Utover dette ble budsjettet godkjent.

9. Valg
Valget ble som følger:

Leder LB9BG, Knut.A.B Larsen, 2 år enstemmig
Nestleder LA1UW, Bjørn Gjerde, 1 år ikke på valg
Sekretær LB9RE, Håvard Nasvik, 1 år ikke på valg
Kasserer LA3WAA Tor Pettersen, 2 år (20 for og 2 imot)
Styremedlem LA4THA, Bård Malvik, 2 år enstemmig
Varamedlem LA9QV, Stein-Olav Lund, 2 år enstemmig
Revisorer 1 år: LA4CKA, Ingar Horrigmo og LA7JBA, Rolf Krog enstemmig
Valgkomite 1 år: LB5SH , Stian Søreng og LA9JV Per J. Sæterhaug enstemmig

Møtet hevet klokken 20.07

Ref: LA3WAA, Tor Pettersen og LA1UW, Bjørn Gjerde