2017-02-08-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 8. februar 2017

2017-02-01 Saker fra forrige styremøte

2017-02-02 Økonomi
Regnskapet for 2016 er noe forsinket i forhold til plan. Bjørn, LA1UW, ferdigstiller regnskapet for revisjonen.
Faktura for 2017 angående leie på Ruten er/blir sendt Telia.
Budsjett for 2017 ser greit ut for GF.
Gruppen etablerer VIPPS hos banken, DnB.  

2017-01-03 Forberedelse til Generalforsamling 28. februar
Forslag til ordstyrer og referent er som tidligere henholdsvis Bjørn, LA1UW, og Tor, LA3WAA. Revisorene foreslås som tellekorps, Ingar, LA4CKA og Rolf, LA7JBA. Bevertning foreslås ved Ingar, LA4CKA.

GF papirene sendes ut innen 14. februar.

2017-01-04 Støy
Det har vært mye støy på radioene. Hovedkildene i huset er funnet og er identifisert til laderen for batteriet til vinsjen. Disse laderne byttes. Det er også støy fra lyspærene og disse skiftes. Dørlåssystemet støyer også og denne støyen forsøkes dempet med tiltak. En periodisk og kraftig støykilde er ennå ikke identifisert.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:
Helene, LB1KF, kasserer

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 8. mars 2017 kl. 19:00 på Lialøkken.