Generalforsamling 2016 – Innkalling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 28. februar 2017, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Godkjenning av fullmakter
4. Styrets årsberetning for 2016 og rapporter fra komitéene
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
6. Regnskap for 2016 med revisjonsberetning
7. Kontingent for 2017
8. Budsjett for 2017
9. Valg

Trondheim, 14. februar 2017
STYRET

Vennligst ta med egen utskrift av generalforsamlingspapirene!

Denne vil også bli lagt ut på; http://la2t.no/GF2016

For styret i Trondheimsgruppen av NRRL
Håvard, LB9RE