2017-01-09-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 9. januar 2017

2017-01-01 Saker fra forrige styremøte
IC-AH4 tuneren er returnert til Permo og vi har fått en LDG 200PRO som fungerer fint.

2017-01-02 Økonomi
Gruppen har god økonomi.

Faktura for 2017 angående leie på Ruten sendes Telia.  

2017-01-03 Komiteene
Teknisk komite;
Ny APRS stasjon er satt i prøvedrift hos Bård, LA4THA. Stasjonen planlegges installert i Tyholt tårnet som lokal hjelpestasjon.

Etablering på Granås for HF og eventuelt for 6m sender planlegges på våren. Bård, LA4THA, planlegger etableringen.

Ny APRS stasjon planlegges på Støren.

Vinsjen på mast A har ødelagt rele og må skiftes/repareres.

Radioer og annet utstyr i klubben er under merking og registrering.

LA8TR på Ruten er utsatt for mye støy og radioutstyret bør skiftes til sommeren.

Sambandskomitéen:
En sambandsstasjon på Granås er under planlegging.

Varslingsplanen oppdateres så snart som mulig.

Det meste av utstyret fra NRRL er mottatt. 10 trackere mangler. Disse etterspørres, aksjon Bård, LA4THA.

Bård, LA4THA, inviteres til neste styremøte.

Huskomitéen:

Merk! Kopper og fat etter møtene i grendehuset skal settes i steameren!

2017-01-04 FORF og forholdet til Trondheimsgruppen
Saken ble diskutert, men før det kan tas stilling til dette, bør mer informasjon innhentes.

2017-01-05 Eventuelt
Møteplan for 2017. Denne sendes til NRRL.
Tema for 24. januar: Tekniskaften, Oddbjørn, LA9JK
Generalforsamling 28. februar, styret
Tema for 28. mars: Pizzakveld med radio, Helene, LB1KF

2017-01-06 Forberedelse til Generalforsamling 28. februar
Regnskap for 2016 ferdigstilles 15. januar og gjennomgås 17. januar.
Frist for rapporter til GF er 31. januar.
GF papirene godkjennes i styremøte 8. februar.
GF papirene sendes ut innen 14. februar.

2017-01-07 Støy
Det har vært mye støy på radioene. Hovedkilden er funnet og er identifisert til laderen for batteriet til vinsjen. Disse laderne byttes.
Det er også støy fra lyspærene og disse skiftes. Dørlåssystemet støyer også og denne støyen forsøkes dempet med tiltak.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Håvard, LB9RE, sekretær
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:
Helene, LB1KF, kasserer
Stein-Olav, LA9QV, medlem

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 8. februar 2017 kl. 19:00 på Lialøkken.