2015-10-21-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra ekstraordinært styremøte 21. oktober 2015

2015-10.1-02 Forespørsel angående sporingsoppdrag 20.august 2016
Styret har fått forespørsel om vi kan stille med APRS sporing under Norges Brukshund NM i Klæbu.
Tor har vært i kontakt med Paul Henrik LA5FRA angående dette.
Vi kan sannsynligvis få låne utstyr, og kanskje en eller to personer fra NOAS. Forespørsel sendes.
Styret ser positivt på dette, tar saken opp på førstkommende møte for å lodde interessen.
Ansvar: Tor LA3WAA

2015-10.1-03 MUNKEN
Vi har fått forespørsel fra Politiet om å overta utstyr og lokasjon på Munken.
Munken ligger ca 3km langs sti. Det er forsvaret som eier siten.
Vi ber om å få antennene, men at det er andre som tar ned utstyret
Ansvar: Tor LA3WAA/Teknisk komite

2015-10.1-04 Flytting av R4 fra Liaåsen til Gråkallen.
Dette har vært snakket om en stund.
Repeateren flyttes så snart som mulig. Det er viktig å ta den ned fra Liaåsen før snøen kommer.
Vi må finne ut av hvilke antenner som er ledig på Gråkallen. Eventuelt sette opp ny.
Ansvar; Teknisk komite

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:
Håvard, LB9RE, sekretær

Ikke møtt:

Referent; Bjørn LA1UW

Neste møte er onsdag 4. november kl. 19:00 på Lialøkken.