2015-10-07-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 7. oktober 2015

2015-10-01 Saker fra forrige styremøte
Dørlåsen, alle kort for ikke medlemmer blokkeres. Beskjed gis til alle medlemmer. Innkjøpt lås returneres. Aksjon Helene

Kreditnota fra Permo er mottatt for returnerte antenner, utbetales. Aksjon Håvard.

Møtet i november bekreftes. Alternativ, innlegg fra Oddbjørn vurderes.

2015-10-02 Økonomi
Status for gruppens økonomi er god. Fem medlemmer har ennå ikke betalt. Alle ble purret i juni. En siste purring sendes med varsel om at medlemskapet snart vil utgå.

2015-10-03 Komiteene
Teknisk komite;
LD7TO tillatelse fra NKOM er mottatt.
En Argent T3 mini er anskaffet fra HCS, bygget inn i boks av Stein-Olav, LA9QV, og er satt i drift på LD7TH, Røros. VHF antennen på Røros bør flyttes til en nordvest retning.
Nera radio med TNC programmeres til APRS digipeater.
Radioer for APRS: Tor, LA3WAA, donerer en Kenwood radio, men denne må sjekkes. En Storno radio vurderes også for bruk til APRS, Stein-Olav ser på denne. Willy har en radio for donasjon.
Et antall Tait VHF/UHF radioer er ankommet fra det nedlagte politinettet. Disse må justeres til våre frekvenser for videre bruk.
Ruten, LA8TR, en justering av logikken planlegges.
LA7RR, R4 flyttes til Gråkallen. En passende antenne må identifiseres/monteres.
Frekvens for 70cm linken til LA7TRR vurderes skiftet på grunn av noe innslag av støy på nåværende frekvens.
Utstyr for 23cm repeater, LA7URR, er anskaffet fra mange kilder og et byggeprosjekt er pågang.
Artikkel om 6m repeater LA7TRR lages for AR. Dette er pågang. Aksjon Håvard.

Sambandskomitéen:
Vi har tilbudt å sette opp en HF/VHF stasjon på politikammeret. Svar avventes fra politiet.
En Kenwood TS-570 med defekt CW blir lagt ut for salg på hjemmesiden til kr 3000,-. Aksjon Bjørn.
Bjørn, LA1UW planlegger å delta på NRRL samling for nasjonale sambandsledere 10-11oktober.
Sambandsøvelse planlegges med fokus på bruk av HF.
Det blir sambandsaktiviteter på enkelte torsdager utover høsten.

Huskomitéen:
Håvard blir med i komiteen.

2015-09-04 Møteplanen
Værsatellitter som tema i 24. november, Oddbjørn, LA9JK.

2015-10-06 Radioer fra Røde kors.
Utstyrer er ukurant (lar seg ikke programmeres til våre frekvenser) og bør avhendes, eventuelt sendes til gjenvinning. Det sjekkes med RKH om de vil ha de tilbake. Aksjon Bjørn.

2015-10-07 RPO utstyr til utlån
Forespørsel om utlån av RPO utstyr, en sender og 5 mottakere, til JOTA imøtekommes. LA3WUA vil hente utstyret på førstkommende torsdag. Utlånet i to uke føres i utlånsboken.

2015-10-08 Tester
CQ WW går siste helg i oktober og vi arrangerer en anledning for nybegynnere til å prøve seg på en av de beste testene denne høsten.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem

Forfall:
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Ikke møtt:
Neste møte er onsdag 4. november kl. 19:00 på Lialøkken.