2015-09-29-Gruppemøte

Gruppemøtet 29. september 2015

De 17 oppmøtte ble ønsket velkommen til høstens første møte av Tor, LA3WAA.

gruppemoete-20150929

Sambandsoppdrag kommer 18. oktober og vi er bedt av arrangøren om å stille med radio operatører. Opplegget blir som i fjor og vi trenger inntil 14 deltagere inkludert reserver. Etter oppfordring fra Tor, økte antall påmeldte i løpet av kveld til 10 og vi ligger dermed godt an til å ta oppdraget.

Deretter fortsatte møtet med kveldens hovedtema, en orientering om APRS nettet i Sør-Trøndelag, ved Tor, LA3WAA. Gruppen har brukt mange ressurser og tid på APRS i år og nye stasjoner er opprettet på Gråkallen, Ruten, Oppdal og Røros.

APRS nettverk, med en I-Gate.
APRS nettverk, med en I-Gate.

Det ble også en diskusjon av I-Gater i Trondheim. Noen I-Gater er oppkoblet med kun mottager som ikke kvitter for mottatt pakke og dette medfører at pakker blir sendt ut igjen via f.eks. LA2T I-Gate. Dette skaper dobbel trafikk i APRS nettet og reduserer effektiviteten i nettet. Det ble diskutert om det er behov Byonics-MicroTrackfor en aktiv I-Gate i tillegg til LA2T og de fleste mente at dette er overflødig, men det er fint om en I-Gate kan stå i beredskap og kunne bli aktivert dersom LA2T går ned.
Det ble vist fram det nyeste av APRS tracker, Byonics MicroTrack, ferdig til bruk i bilen, se bilde.

Peter, LA7QIA, orienterte om sine DX erfaringer fra Svalbard. Han er også stasjonsansvarlig for JW5E i Longyearbyen. 6m fyret JW7SIX ble flyttet til Isfjord Radio på Kapp Linné og fikk da mye bedre «utsikt» sørover og det ble mange nye rapporter. Peter benyttet antennen til fyret til DX og fikk mange kontakter. Et senere år satte han opp større antenner og fikk igjen mange nye kontakter. C6AUX, VE1ZZ, mange andre US etc. ble hørt og kjørt. En artikkel over en side i QST, VHF spalten ble resultatet av dette. For øvrig kom han også inn på HF fra Svalbard og kunne dele mange interessante erfaring med oss på de lavere bånd også.
Takk til Tor, Peter og alle oppmøtte for et godt og interessant møte!

Håvard,
LB9RE, sekretær

aprs-fi