2015-06-03-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 3. juni 2015

moete552015-06-01 Saker fra forrige møte
Strømforsyning fra sambandskassen etterlyses.

Radioer fra Røde Kors er mottatt. Kvalitet kan være variabel og sjekkes.

Grupperapportene er sendt inn til NRRL.

Huskomitéen arrangerer dugnad på huset førstkommende tirsdag.

Planleggingen av Grillaften er godt i gang.  

Dørlåsen passer ikke og byttes.  Aksjon Helene.
Hovedkortet for dørlåsen overleveres fra Morten, LA3TMA. Aksjon Stein-Olav.

2015-06-02 Økonomi
Mangler penger fra nødsambandet fra i fjor. Innmeldingen ble sent noe sent, men NRRL ser på saken for å finne en løsning.

Regnskapet ble gjennomgått. Betalte kontingenter er nå 54 og 19 er ubetalt. Ny purring sendes til de som ikke har betalt.

Oppgjør fra Permo for retur av antenner er mottatt. Økonomien i gruppen er god.

2015-06-03 Komiteene

Sambandskomite:
Trenger to PCer til sambandsrommet. Anskaffer ny stasjonær PC med Windows 10, ca 5000,-. Helen donerer en bærbar PC, sjekkes.

Brukt Windom 80-10 kr 500,- er anskaffet.

Bruk av APRS data i forbindelse med samband vil bli et tema til høsten.

Radio TS-570 fungerer ikke og må repareres. En TS-590 er utlånt i mellomtiden.

Sambandsstasjon er nå QRV med antenner for alle bånd, radio og kommunikasjonen via Winlink.

Teknisk komite:
For mange i byen har påslått APRS funksjonen DIGI som medfører mye unødvendig trafikk over stasjonen på Gråkallen. Dette reduserer trafikkapasiteten og er uheldig i for eksempel en nødsituasjon. LA2T bør styre trafikken til og fra internett.

For stasjonene på fjelltoppene vil det bli satt opp nytt utstyr for APRS med utkoblingsfunksjon fra repeaterne. Prioritet for Ruten og Oppdal. Aksjon LA9JK og LA9QV.

Det er søkt tilgang hos Telenor på Gråkallen for å rigge opp både APRS og utstyr for 6m repeater og utvidelse av opplegget for dette på Liaåsen.

LA7TRR, 6m repeater, utstyret på Gråkallen er installert midlertidig og satt i drift.

LA7ORR Oppdal, trenger tilsyn for å bedre stabiliteten. Skifte til kanal R7 vurderes. Odd Olsen varsles på forhånd. Tilsyn planlegges på Ruten og eventuelt Bringen i sommer.

Inspeksjoner ved eventuell overtakelse av utstyr fra etatene kan bli aktuelt på Bringen, Røros og Gråkallen.

Det er anskaffet 100m RG-213 koakskabel og diverse plugger.

Antenner og koakskabel er mottatt fra RK.

Stasjonssjef:
Modem for alle modes anskaffes, pluss programvare installeres i PCene. Arbeidet på stasjonen fortsetter.

Huskomite:
Vårdugnad med rydding planlegges 9. juni, innkalling kommer. Bilhenger gjøres tilgjengelig for bort kjøring. Aksjon Bjørn?

2015-06-04 E-post fra LA9QV
Diskusjon av kommentarer fra Stein-Olav i forhold til referat fra medlemsmøtet 26. mai.

2015-06-05 Møteplan for høsten
-Turer til fjelltoppene, komiteene, 25. august
-APRS og databruk, Tor, 29. september
-Sambandsøvelse, 27. oktober
-NKOM, værsatellitt eller andre alternativer, 24. november
-Julemøte, 8. desember

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:
Bjørn, LA1UW, nestleder

Ikke møtt:

Neste møte er onsdag 2. september kl. 19:00 på Lialøkken.