2015-02-05-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 5. februar 2015

2015-02-01 Saker fra forrige møte
Ingen tilbakemelding fra TV-aksjonen er mottatt. Bjørn skriver brev.
Ny dørlås er innkjøpt og avventer montering.
Avventer innkjøp av ny repeater. Noe kan bli tilgjengelig ved skifte til nødnettet.

2015-02-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått. Leien på Ruten er allerede innbetalt. Økonomien er god i gruppen.
To nye medlemmer har allerede betalt årets kontingent.

2015-02-03 Komiteene
Teknisk komite:
Evaluert aktuelt utstyr fra etatene som går over til nødnettet. Liste over ønsket utstyr gis til Bjørn som tar den videre til etatene. Innmeldingen koordineres med Fosengruppen. Aksjon Stein-Olav og Bjørn.

Sambandskomite:
Heldagsmøter pågår denne uken i øvingsledelsen.
Neste uke er det møte i FORF på RK huset.
FORF seminar på RK huset 14. mars.
Kostnader til reiser til Brekstad søkes dekket av FORF sentralt.
Innkalling til møte i Gardermoen/NRRL til FORF sambandsmøte 7. mars. Det dekkes kr 1000,- fra NRRL. Bjørn drar på møtet.

Huskomite:
2015-02-04 Forberedelser til Generalforsamlingen
Regnskap 2014 oversendes revisorene, aksjon Helene
Regnskap 2014 og budsjett 2015 legges inn i GF papirene.
Forslaget fra Stig, LA7JO, legges inn som vedlegg.
GF ordstyrer og referent ble diskutert.

Innkalling til GF sendes ut som før på e-post, senest 9. februar. Aksjon Bjørn.
Innlegg på hjemmesiden sendes Liv, LA4YW, uten vedlegget.

2015-02-05 Kurset
Det er nå 8 deltagere på kurset. Ekstra bøker er kjøpt inn.

Prøven avholdes i kurslokalet på Charlottenlund barneskole, onsdag 25. mars, kl. 19:00.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Ingar, LA4CKA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:
Neste møte er torsdag 5. mars kl. 19:00 på Lialøkken.