Innkalling til Årsmøte 24-02-2015

Generalforsamling for 2014
Tirsdag 24. feb. 2015, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Styrets årsberetning for 2014 og rapporter fra komiteene
4. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
5. Regnskap for 2014 med revisjonsberetning
6. Kontingent for 2015
7. Budsjett for 2015
8. Valg

Trondheim, 9. februar 2015
STYRET

Vedlegg: Årsberetning for 2014 (.pdf)