Gruppemøte om D-star

Md-star-01øte 27. januar 2015

Det var oppmøtt 16 til kveldens møte som omhandlet D-Star.

De oppmøtte ble ønsket velkommen til vinterens første møte av Tor, LA3WAA som ønsket Tore, LA3KL, og Ernst, SM3IVF, spesielt velkommen. Deretter orienterte han kort om forberedelsene til GF.

Tore, LA3KL, åpnet kveldens tema og gav en introduksjon til aktivitetene rundt D-Star i Trondheim. Det ble kommentert at LA2T ikke er i mot D-Star, men på et tidspunkt vurderte selv å anskaffe utstyr for en repeater.

d-star-02Deretter gav Tore og Ernst oss et dypere blikk inn i D-Star verdenen. Det ble valgt å benytte 70 cm frekvensen på Forbord fjellet til D-Star repeateren, LD7FF. Ernst donerte utstyr til Stjørdalsgruppe. Den viste repeateren på bildene skal opp på Åreskutan senere.
Deretter gav Ernst og Tore en presentasjon av D-Star repeateren lagt ut på bordet (bilder).

LD7FF kan åpnes med en D-Star radio med en digital sqelch der eget kallesignal og repeaterens DTMF kode er lagt inn.

D-Star systemet kan også kobles mot internett og dette kalles reflektorer eller talerom, og flere kan høre/snakke samtidig. Tilkobling til/fra radio skjer på aktiv kanal/repeater eller hot-spot koblet til internett eller direkte i internett. Dette er et verdensomspennende system der mange land er med.

d-star-03En hot-spot tilkoblet internett ble vist, den lille blå boksen på bildene, som er en D-Star radio med 10 mW effekt som man kan bruke mot et håndapparat etc.. Denne kan også brukes mobilt via internett på mobiltelefon, i bilen etc. Dette er alt man trenger for å komme i gang med D-Star.

Mobilt og portabelt utstyr ble vist fram og demonstrert. SRS gir rabatter ved kjøp av flere apparater samtidig; 4-6 apparater gir betydelig rabatt.

Tore forklarte mer detaljert om oppbyggingen av repeateren som skal opp på Åreskutan, filter, FM modulert radio, modulator, RaspBerry PI minidatamaskin med mer. Hvis du prøver å bygge en slik selv, vil du ha en god sjanse til å lykkes med hjelp fra internett, sier Tore. Radioen i senderen må være FM modulert og ikke fasemodulert slik som i svært mange 2/70 apparater i dag.

Østersundsrepeaterens nye styreprogram ble vist on-line av Ernst.
Ernst hadde deretter QSOer med stasjoner i Danmark og Australia (video).

Takk til Tore og Ernst for et svært godt møte!