2014-08-20-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 20. august 2014

koffertTilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Håvard, LB9RE, sekretær
Helene, LB1KF, kasserer
Ingar, LA4CKA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

2014-08-01 Saker fra forrige møte
Komiteene
Mikrofon til TS-570 er ikke funnet. Ny mikrofon anskaffes hvis den ikke finnes i løpet av kort tid, Bjørn, LA1UW. LA9QV lager ny mikrofon.

Planlegging av kurs tas opp igjen etter sommeren.

Innlegget til AR skives til høsten. Liv, Håvard. Frist november.

Kostnader med vår hjemmeside er på 472,- for ca. 9 mnd., dvs. 600,- for et år på NRRL serveren med maksimum 500 MB. Alternativer til kr 150,- pr år for 15 GB finnes i markedet. Vi bør vurdere en annen løsning uavhengig av NRRL. Regningen må betales og vi sender skriv til NRRL og stiller spørsmål ved kostnadene. Aksjon LB9RE.
Skulle være gratis.

HAM-4 rotor er ikke solgt.

2014-08-02 Økonomi
Betalt kontingent til nå, 61, rest 7 ubetalte, 2 æresmedlemmer, 70 totalt. Alle som ikke har betalte vil i henhold til lovene bli strøket som medlemmer av gruppen. Økonomien i gruppen er god.

Det planlegges et møte med revisorene for gjennomgang av regnskapsopplegget (kontoplan) for 2014. Revisorene vil godkjenne kjøp og salg for styremedlemmene. Dette er ikke hjemlet i noen av lovene.
2014-06-03 Komiteene
Teknisk:
Repeater på Oppdal, LA7ORR, ble installert 21. juni. En tur ble gjennomført senere for å justere kabellengden mellom filter og antenne for forbedre mottakerens følsomhet.

Repeater på Liaåsen, LA7RR, ble reinstallert 7. august etter å ha blitt demontert av kontraktører hos Telenor. Endelig passet utlevert nøkkel! Linken til Bringen er ikke i funksjon og radioen for dette er tatt ned.

APRS på Bringen har liten følsomhet og trenger tilsyn. Tur planlegges.

APRS plan for lokasjon av stasjoner i Trøndelag utarbeides.

Ny 80m inverted L henges opp. To 60m antenner henges opp.

Samband:
FORF-møte onsdag 17. september på Lialøkken.

Sambandsmidler kr 19000,- er bevilget til PACTOR-4 modem og kryssbåndrepeater. TM-V71 byttes til flere Wouxon.

TV-aksjonen går søndag 19. oktober med oppmøte kl. 12:00 til ca. 21:00. Påmelding til Bjørn, LA1UW.

Hus:
Nesten hele huset er malt i ny farge og Tåkedis er valgt som farge. Det ble nødvendig å kjøpe hele 50 liter maling ca. kr. 3500,-. Takrenner for nybygget og reparasjon av gammel kr 2000,-. Deccra panner legges på tak over inngang, kr 1500,-. Dette ble vedtatt.

Stuen etc. trenger et nytt strøk, maling kr. 3000,- anskaffes. Dette ble vedtatt.

Mer rydding inne gjenstår. Overskuddsutstyr selges eller kastes.
2014-08-04. QST-Trøndelag, retransmisjon, tilbakemelding til LA3TMA
Styret planlegger å kjøre QST hver søndag. Ved spesielle omstendigheter kan det skje at den som står på kjørelisten for QST ikke er tilgjengelig og ikke heller ikke kan få gitt beskjed til andre på QST listen. Andre på QST listen oppfordres da til å gjennomføre QST, eller i det minste om å gjennomføre innsjekk. Morten, LA3TMA, settes opp på QST for å bli informert om hvem som kjører QST. LB3AG, Kåre, settes opp på QST listen. Tor, LA3WAA, settes opp som reserve på QST listen.

2014-08-05. 75 årsjubileet, alt på stell?
Det er 5 påmeldte. Det kommer 4 eller flere fra Fosengruppen med XYL. Styretsmedlemmer bør melde seg på snarest.

Æresmedlemmene med følge inviteres.

Liv, LA4YW, kaller inn komiteen for møte.
2014-08-06. Brønnøysundregistret, alt i orden?
Alt er i orden.
2014-08-07 Salg av rotor Yaesu G-1000
Det er kommet inn to bud på kr 2000.- fra Jon, LA9AJA, og kr. 3500,- fra Håvard, LB9RE. Håvard, LB9RE, får tilslaget på rotoren for kr 3500,-.
2014-08-09 Møtekalender
26. august med tema hva som har skjedd i sommer og hva vi planlegger utover høsten.

23. september, sambandsøvelse, dekning i Trondheimsområdet.

14. oktober, forberedelse til sambandsoppdrag

19. oktober, sambandsoppdrag

28. oktober, DX og Contest

25. november, nostalgi

9. desember, Julemøte
2014-08-07 Planlegging av kurs tas opp igjen etter sommeren.
Hvem hva og hvor?
Facebooksiden lages på nytt. Henge opp oppslag på videregående skoler.
Kurs på web med et møte i uken på f. eks. Charlottenlund skole.
Oslogruppen har et invitasjonsopplegg som kan benyttes.
Håvard, LB9RE (rektor), Oddbjørn, LA9JK og Tor, LA3WAA, er oppnevnt som lærekrefter.
2014-08-08 Tester
Ambisjoner om å delta på:
SAC (SSB), siste helg i september
CQ-WW, siste helg i oktober
Telefonitesten

Neste møte er onsdag 3. september kl. 19:00 på Lialøkken.