2007-08-28-Gruppemøte

LA9QFA Knut åpnet møtet med å ønske alle velkommen. 16 stk var tilstede.

Knut startet med litt info. Har vi mulighet for å få til en junkauksjon? Spørsmålet ble stilt medlemmene på møtet, men interessen var liten. Vi la også ut spørsmålet på web tidligere, men ingen interesse. Vi lar det dermed ligge.

Ellers info om Netcom saken. De skal legge en kabel opp til hytta vår. Netcom, Forsvaret, LA1UI Ottar mfl skal opp med helikopter i morgen. Det virker som ting skjer.

Tone informerte om at gruppen er tildelt 80000,- i nødsambandsmidler.

Dagens hovedpost var info fra Sambandskomiteen ved LB1BC Torstein. Torstein informerte om hvordan ledelsen er ved et skadested. Han har skrevet en rapport som sier hva vi kan stille opp med. Det er blitt laget en DVD av en øvelse i gruppen. Den ble vist og det ble diskutert underveis og etterpå.

Etter en liten pause fortsatte Torstein med å snakke om nødsamband, øvelser, prosedyrer og myndigheter. Mye om temaet ble diskutert og snakket om underveis.

LA5HIA Jan Inge tok til slutt ordet og fortalte om en planlagt Ruten tur. Alle som har lyst til å være med er velkomne til det. Værforholdene avgjør om det blir tur eller ikke.

Møtet ble avsluttet 2035.

Sekretær
LA5HMA Tone