2014-08-26-Gruppemøte

Møte 26. august 2014

maling-32
Stua skifter farge…

Det var oppmøtt 7 medlemmer og en harmonisk.

Velkommen til høstens første møte fra Tor, LA3WAA som orienterte sommerens hendelser og aktiviteter utover høsten.

Sambandsmidler, kr 19 000,- er tildelt fra NRRL til PACTOR modem og kryssbåndrepeater.

Stein Olav, LA9QV, orienterte om oppsetting av LA7ORR på Oppdal. LA7RR ble satt opp igjen etter å ha vært tatt ned av Telenors entreprenører.
APRS nettet i Trøndelag, plan for bedre dekning legges. God dekning nær Trondheim, men dårlig eller ingen dekning på Fosen, Rørosområdet og øst for Hegra.

Det er FORF møte 17. september, Bjørn, LA1UW er vert for møtet på LA2T.
TV-aksjonen kommer 19. oktober og vi har sambandet i 11 i biler og har 2 personer i CO, til sammen 13 personer må stille mellom kl. 12 og 21.

Oppussingen av lokalene på Lialøkken har begynt. Valget av de nye fargene utvendig har fått positiv tilbakemelding fra Avholdslaget. Utvendig maling er så godt som ferdig. Maling innvendig av stua er påbegynt der taket nå er nesten ferdig. Nye lysarmaturer for taket monteres for å få bedre lys. Gangen ryddes og males også. Sambandsrommet trenger også en lysere farge siden rommet er uten vindu.

Skylark-B ble besøkt 17. august. Lokasjonen i bymarka ligger i sørkanten av Herbernheia som ligger like nord for Gråkallen.

75 årsjubileet starter med åpent hus på Lialøkken, kaffe og kaker. Jubileumsmiddagen avholdes i Båtforenings lokaler i Fjordgata på kvelden. Alle radioamatører er velkomne og ikke bare medlemmer av Trondheimsgruppen eller andre grupper.

Tester og spesiell signatur bør benyttes. SAC, CQ WW og Telefonitesten er aktuelle.

Antennene trenger litt tilsyn og reparasjoner samt oppsett av 60m dipoler før høsten er her for alvor.

Revisorene er blitt informert om salg gruppeutstyr til medlemmer av styret. Revisorene vil bli innkalt til en orientering om kontoplanen i etterkant av styremøtet 3. september.