2014-03-05-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 5. mars 2014

moete92014-03-01 forrige møte 20-02
Utstyr til sambandskomitéen, plugger bestilt, alt på gang.
Verktøy, blir anskaffet, LA9QV har skaffet noe.
Husleien er økt 5 %.

2014-03-02 forrige møte 27-02
Møteplanen er oppdatert på kalenderen og sendes LA5BBA. Bjørn, LA1UW.
QST, Rolf står ennå på listen.
Ingen tester er planlagt. Vi prioriterer å kjøre LM2T75Y.

2014-03-03 Økonomi
Status økonomi ble gjennomgått. Willy har betalt inn internett for første halvår i 2014. LA9EV og LA2RRA har meldt seg ut av gruppen. Noen poster vil bli avklart med revisorene. Alle kontingentkrav er sendt ut. Tre nye har blitt medlem av gruppen.

2014-03-04 Kurs
Kurs planlegges til høsten. Flere har sagt seg interessert som lærere, da gjelder det å finne elever.

2014-03-05 Jubileumskomite
Det planlegges et jubileums arrangement lagt til en lørdag i september.
Jubileumshefte, lagt til 5 år fra forrige jubileumsmøte, Liv forespørres. Medlemmer av komiteen; Liv, Helene og Håvard.

2014-03-06 Endring av lovene
Følgende endringer foreslås:
1. Gruppelovene; Under paragraf 4 Generalforsamling, underpunkt 8
4.8 Generalforsamlingen kan ikke fatte beslutninger i andre saker enn de som er nevnt i
innkallingen.

Dette avsnittet strykes neste år. Andre saker som tas opp til diskusjon kan oversendes styret for videre behandling, eller fremmes i neste generalforsamling.

2014-03-07 Rapporter til NRRL
Grupperapport (LB9RE) og sambandsskjema (LA1UW) samt referat fra GF (LA3WAA) med nye lover (LA1UW) skal sendes til NRRL. Frist i løpet av mars.

2014-03-08 Ledere for komiteer
Følgende leder oppnevnes:
Sambandskomité:     Bjørn, LA1UW
Teknisk komite:    Stein-Olav, LA9QV
Huskomité:        Wilhelm, LA4IC og Willy, LA6HNA

2014-03-09 Oppvarming på stua
En bedre løsning enn gassfyring for oppvarming av lokalet vurderes. Dette vil også gi bedre oppvarming av verkstedet. Det bevilges kr 4000,- til varmepumpe.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Håvard, LB9RE, sekretær
Helene, LB1KF, kasserer
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Ingar, LA4CKA, Styremedlem

Ikke møtt:

Neste møte er onsdag 2. april kl. 19:00 på Lialøkken.

26-05-2014