2014-03-25-Gruppemøte

Gruppemøte 25. mars 2014

mmoeteDet var oppmøtt 17 medlemmer.

Tor, LA3WAA, ønsket velkommen og åpnet møtet.

Neste helg er det Norsk Hammeeting i Letohallen, Eidsvoll, med valg i NRRL HQ med mer. 3 fullmakter kan tas med ved stemmegivningen på generalforsamlingen. Bjørn, LA1UW, er på valg til HQ.

Vi har tre komitéer; hus, teknisk, samband.

Teknisk komité; Stein-Olav, LA9QV.
Repeateren planlagt for Oppdal, LA7ORR, er i prøvedrift, men logikken er komplisert. Vi kan ennå ikke åpne med subtone, men ellers er alt i orden til regulær drift. Neste aksjon er å få installert utstyret på Almanberget. Oppsett av antennen må utføres av godkjent personell. Det skal legges en plan for installasjonen. Det er mye støy på repeateren på Liaåsen, R4. Støyen er hyppigst når det er kaldt i været, men årsaken er ukjent. Bringen er oppegående unntatt linken som har driftet ca. 10 kHz. APRS på Ruten er savnet av noen, men med ny repeater er det ikke klargjort for bruk av APRS der ennå.

Jubileumskomiteen; Liv, LA4YW, Helene, LB1KF, Håvard, LB9RE. Et arrangement i september er målet. Komiteen starter arbeidet denne uken.

Huskomitéen; Willy, LA6HNA. Varmepumpe er kjøpt og planlegges installert. Et nyere kjøleskap er ønsket på kjøkkenet. Det planlegges rydding og vask etter påske. Maling planlegges senere på året. Brakkene må rettes opp ved oppjekking i løpet av sommeren. Rommet i garasjen må tømmes.

Sambandskomitéen; Bjørn, LA1UW. Et FORF seminar ble arrangert på lørdag. Det er større aktivitet i FORF nå enn på flere år. Myndighetene er også mer aktive i forhold til 28.03.enn før. Sambandsskapene er nå ryddet og utstyret er nå oversiktlig og lett tilgjengelig. Sambandskassene skal gjøres i stand i løpet av kort tid. En øvelse planlegges i midten av mai. Ideer til opplegg under øvelsen mottas. En søknad om midler fra kulturmillionen (Trondheim kommune) kan være verd innsatsen. Det er stor interesse fra de offentlige etatene for bruk av vårt sambandsutstyr med hensyn på å bidra med samband for etatene. Diskusjon.

Takk for oppmøte og innleggene!

28.03.2014