2014-04-07-Styremøte

Referat fra styremøte 7. april 2014

styremoete_450x2612014-04-07 forrige møte
Tekst til endringer av lovene er nå i orden i referatet.

Rapporter (4) er sendt NRRL, OK mottatt.

2014-04-02 Økonomi
Status økonomi ble gjennomgått. Så langt har 46 medlemmer betalt, 23 har ikke betalt ennå, totalt 71. Det er 3 nye som har meldt seg inn nylig. Regnskapet viser et godt overskudd. QSL regning kr 500,- til NRRL.

2014-03-04 Komiteene
Jubileum 75 år:
Arrangement er planlagt til lørdag 27. september i båtforeningens lokaler. Det legges opp til middag eller koldtbord fra cateringselskap. Innslag blir organisert av komiteen. Det er ønskelig at ektefeller/partner også kommer. Presidenten i NRRL ønsker å komme. Kostnadene er estimert til 3500,- for lokaler. Et totalt budsjett på kr 10000,- ble vedtatt. Det blir egenandel for maten, som går til fratrekk i budsjettet.

Aktiviteter tidligere på dagen diskuteres videre i styret. Foreløpig er det planlagt åpent hus, ca. 3 timer. Dette annonseres på QST, web, Facebook etc. Ledere for øvrige komiteer arrangerer åpent hus.

Teknisk:
Det er betydelig radiostøy på lokalet som slår inn på repeateren under utprøving. Noen kilder er funnet, men ikke alle. Kilden til radiostøyen på Liaåsen er heller ikke funnet. Voltmeter for batteri på HF stasjonen er montert.

Samband:
Begge sambandskasser er ferdige fra Håvard, LJ9RE. Den ene kassen har PACTOR4 montert. Antenner og kabler trenger oppgradering.

Hus:
Huset må rettes opp. Det mangler takrenner.

2014-04-04 Varmepumpe
Ny varmepumpe er innkjøpt og montert. Kostnadene til montering av varmepumpen ved AC Sentret kommer i tillegg. Det ble observert lite isolasjon i veggen under monteringen. Det trengs stikkontakt i tillegg ved vinduet der varmepumpen er montert på egen kurs til varmepumpen. To nye varmeovner er montert, levert av Bjørn, LA1UW.

2014-04-05 Verktøy
Verktøykoffert og fastnøkler med skraller er innkjøpt.

Samlet kostnad for varmepumpe og verktøy ble kr 6579,-.

2014-04-06 Sambandskasser
Klargjøring av sambandskasser kostet kr 2807,20. Det er anskaffet lettere strømforsyninger (2) samt 2A ladere (2) for batteriene. Dette ble vedtatt.

2014-04-07 Søknad sambandsmidler
Søknaden ble diskutert i møtet og det ble vedtatt å sende den til NRRL.

2014-04-08 Kurs
Ny pensumbok fra NRRL er klar for bruk. Markedsføring av kurs til ungdomsskoler og videregående skoler gjerne via sosiale medier. Vi har Facebook, men vi må invitere interesserte inn. Ambisjoner om kurs til høsten; dele dette på flere; Oddbjørn, Jon-Kåre, Håvard, Tor.

2014-04-09 Innlegg i Amatørradio
Vi tar sikte på å levere stoff til 3 sider i AR til høstens nummer. Vi kan bruke bilder av aktiviteter, Ruten, Lialøkken med mer.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Håvard, LB9RE, sekretær
Helene, LB1KF, kasserer
Ingar, LA4CKA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste møte er onsdag 7. mai kl. 19:00 på Lialøkken.

12.04.2014