2014-02-27-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL,
Referat fra styremøte 27. februar 2014

2014-02-15 Konstituering av nytt styre

styret2004
Styret 2014 – f.v: LB9RE, LA1UW, LA4CKA, LB1KF, LA3WAA, LA9QV.

Det nye styret består av:
Tor, LA3WAA, leder.
Bjørn, LA1UW, nestleder.
Håvard, LB9RE, sekretær.
Helene, LB1KF, kasserer.
Ingar, LA4CKA, styremedlem.
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem.

2014-02-17; Møteplanen for våren 2014
Våren:
25/3 Repeater på Oppdal og andre aktiviteter i komitéene
23/4 Dugnad på gruppelokalet
13/5 Sambandsøvelse
10/6 Grillaften

Høsten:
26/8 Åpent møte
27-30/9 Jubileumsmøte LA2T er 75 år
28/10 Sambandsøvelse
11/11 Nostalgi
9/12 Julemøte

Øvrige tirsdager blir det drop-in fra ca. 19:00.

2014-02-18 QST Trøndelag
Styret diskuterte muligheter for å få flere med.

2014-02-19 Tester
Ingen tester er planlagt. Vi prioriterer å kjøre LM2T75Y som har passert 500 QSOer, et godt resultat så langt i år.

Neste møte er onsdag 5. mars kl 19:00 på Lialøkken.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, nestleder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Håvard, LB9RE, sekretær
Helene, LB1KF, kasserer
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Ingar, La4CKA, Styremedlem

Ikke møtt:

Oppdatert: 08.3.2014