2014-02-20-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL,
Referat fra styremøte 20. februar 2014

Styremøter12014-02-12; Utstyr til sambandskomitéen
Bjørn, LA1UW, gjorde rede for sambandskomitéen behov;
Sambandskomitéen søker om ca. Kr. 2500,- til innkjøp av plugger og utstyr til å fullføre byggingen av Sambandskasse 2 og reparasjon og forsterking av antenner og kabler.
Det skal også kjøpes inn plastbokser til sortering av utstyr tilhørende sambands-komiteen. Dette ble vedtatt.

2014-02-13 Verktøy til teknisk komite
Tor, LA3WAA, redegjorde for verktøysituasjonen. Det finnes knapt noe brukbart verktøy på gruppelokalet. Det ble vedtatt å bevilge kr 3000,- til innkjøp av det mest nødvendige verktøy.

2014-02-14 Økonomi
Husleien øker 5 % fra 1. april. Regningen for reparasjonen av antennene er betalt.

Neste møte er onsdag 5. mars kl 19:00 på Lialøkken.

Tilstede:
Håvard, LB9RE, leder
Tor, LA3WAA, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Bjørn, LA1UW, varamedlem
Ingar, LA4CKA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Willy, LA6HNA styremedlem
Jon, LA1ZLA, sekretær

Oppdatert: 8.3.2014