2014-02-11-Gruppemøte

Referat fra gruppemøte tirsdag 11. februar 2014

samb00Tema: Samband – hva skjer!

Dette var det tredje gruppemøte på rad og meget gledelig at det kom hele 18 personer til møtet. Håper denne trenden fortsetter!

Leder av sambandskomiteen Bjørn LA1UW ønsket velkommen og viste en PowerPoint presentasjon av hva som har skjedd siden oktober 2013.

Kort fortalt dette har vi deltatt på:
22. oktober FORF møte
28. oktober LRS øvingsutvalg hos Politiet
10. desember beredskap for LRS ved stormen Ivar, beskjed fra LRS
20. desember møte med fylkesberedskapsleder Skaar og TRD kommune beredskapsleder Riisem
27. januar FORF Sør Trøndelag møter Justisminister Anders Anundsen
27. januar oppringt av Namsosgruppen om eventuelt bistand i forbindelse med brann på Flatanger
29. januar oppringt av LRS angående hjelp med samband på Frøya i forbindelse med lyngbrannen.
7. februar Møte med TRD kommunes beredskapsleder Riisem

Hva skjer videre:
22 mars. FORF seminar på Røde Kors huset på Nardo. Hvem stiller? Påmeldingsfrist 1.mars
Sambandsøvelse i april / mai, Tema? Kom med ønsker…
Tidlig høsten 2014, Beredskapsøvelse for Fylkesmannen angående samband ut til kommunene.

Kurs i regi av FORF angående nytt Nødnett (Tetra)

Utfordringer i sambandskomiteen
– Fri ved øvelser og skarpe oppdrag, pr i dag er det kun Statsansatte som kan få fri ved skarpe oppdrag og begrenset antall dager ved øvelser, kurs etc.
– Mannskaper, lister oppdateringer
– Varslingsplaner
– Varslinger ved oppdrag, SMS, MAIL – Hva gjør vi?
– Ferdigstillelse av alt utstyr
– Øvelser
– Forståelse hos FORF og myndighetene hva vi kan gjøre og våre begrensinger

Hva annet?
Alle som deltar i skarpe oppdrag må være medlemmer av NRRL for at ulykkesforsikringen skal gjelde!

Ønsker for søknad om sambandsmidler
– Ny x-band repeater lik den vi har; Kenwood TM-V71E med kasse, lader og batteri
– Supplere det utstyret vi har
– Flere APRS-radioer til bruk ved skarpe oppdrag for sporing av mannskaper. R.K. har noe utstyr, trengs nok mer ved store katastrofer!
– Magnetfot antenner med diverse overganger til all slags utstyr!

Det var en diskusjon og meningsutveksling på hvor vi står i komiteen og kva vi gjør videre:
Det ble enighet om at det holdes jobbekvelder på drop-in møtet hver 2dre tirsdag i måneden.

Prioriterte oppgaver til disse møtene:
– Gjennomgang av utstyret
– Oppgradering og reparasjon av utstyret vi har
– Ferdigstillelse av Sambandskasse 1; Montering av Modem
– Oppmontering av batteribank i HF shack, som frigir Power til Sambandskasse 2
– Ferdigstillelse av Sambandskasse 2; montering og testing

– Oppsetting av HF antenner (windom) om står permanent koblet til Sambandskasse 1, slik at vi kan delta på Øvelsene i Regi av NRRLs sambandsmanagere
– Montere opp 60M antenne til HF shack
– Brukerveiledninger, kortfattede som ligger ved alt utstyr
– Drop-box. Opprydding i den vi har. Laging av ny som alle som står på varslingsplanen får tilgang til (vil ta litt tid)

Sambandskomiteen trenger innspill fra medlemmene.

Ingen ting er feil eller for «dumt»,
send medlemmene i komiteen en mail hvis det er noe du tenker på!

73 de Bjørn LA1UW
Leder i sambandskomiteen
Trondheimsgruppen av NRRL

Oppdatert: 19.02.2014