Medlemsmøte med PT / Radiostøykontrollen

Tapio01Det var møtt fram mer enn 20 medlemmer da Post- og Teletilsynets Nils Tapio og Øystein Børresund kom Lialøkken 4. februar. Etter at alle hadde forsynt seg med kaffe og noe attåt, begynte Nils på presentasjonen av PT. PT har en lang historie tilbake til 50 og 60 tallet og har skiftet navn flere ganger og de fleste husker gjerne Radiostøykontrollen.

Tapio02Det ble også store endringer etter at telegrafloven ble erstattet av ekomloven og R&TTE direktivet kom. De fleste av oss har sikkert observert at CE kom på alt radioutstyr for en del år siden og at nesten alt nå kan eies selv om man ikke kan bruke mye av det til noe…. Arbeidsoppgaver som nå er borte er skannerjakt med for eksempel komplikasjoner på Melhus (hjemmebrenning) og mange andre historier med elgjegere, walkietalkie brukere og radioamatører.

Tapio03Nye oppgaver nå er strålingsmåling (Kurt Oddekalv har skylden), for eksempel Trådløse Trondheim, i samarbeid med Statens strålevern, ekomnett kontroller (kabel), støy på mobiltelefoner, forstyrrelser av linker til basestasjoner for mobiltelefon, lyspære som støyer, DECT tråløse telefoner og mye mer.

Tilsyn med frekvensbruk utføres fra bla måleplass eller bil, og idrettsarrangement i for eksempel Granåsen gir ofte problemer siden utenlandske lag ofte bruker det radioutstyret de har og som ofte ikke passer inn i den norske frekvensplanen. Et høydepunkt var deltagelse (hos Ofcom) under OL i London.

Tapio04Peiling av støykilder er en hyppig aktivitet og støykildene er mange med Rockheim som kanskje den mest kjente, men også radioamatørene kan noen ganger gi problemer som med APRS stasjonen på Tarva, trodde man, men feilen lå på Gråkallen i noe grønt utstyr. Automatiske målestasjoner finnes flere steder i landet, nærmeste er Ålesund, men det tenkes også på å få en i Trøndelag. En HF peiler finnes i Stavanger og er til stor nytte for samarbeidende organisasjoner i andre land.

Tapio05Gjennom sine mange år i PT kunne Nils fortelle mange historier som blir for lange til å kunne gjengis her. Mot slutten av møtet var det mange spørsmål og det uunngåelige om plasma TV kom selvfølge opp, men til det var det bare å si at det er lite PT kan gjøre med saken, vi får håpe at folk finner bedre alternativer etter hvert og leverer inn plasma TVen til skroting.

Nils går av med pensjon i slutten av Juni og vi ønsker ham en mest mulig radiostøyfri pensjonisttid.

Oppdatert: 17.02.2014