2014-02-05-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL, Referat fra styremøte 5. februar 2014

Møte02014-02-1; Forrige styremøte
HF stasjonene; strømforsyningen 6 stk. batteri fra LA8GE og en Autophone strømforsyning fra LB9RE er ankommet og klare for montering. Stein-Olav, LA9QV.

Faktura er sendt NetCom og den er betalt. Momsrefusjon for 2012 har kommet på konto.

Blikk til ny topp for postkassen har kommet fra LA3WAA, neste blir montering. Willy, LA6HNA.

LA7ORR, justering av logikken pågår. Stein-Olav, LA9QV og Håvard, LJ9RE.

QTC og OZ er bestilt for 2014.

2014-02-2; Økonomi
Husleien for januar og februar er betalt. Internett abonnement er opprettet for LA2T.

Forsikringsoppgjøret etter antennehavariet er mottatt fra forsikringsselskapet.

2014-02-3 Status og aksjoner antennehavari under «Ivar»
Antennen OB-9-5 for B-masten er ennå ikke ankommet. Mast-C har fått to nye taljer.

Vindmåler foreslås satt opp for fjernavlesning av været.

2014-02-4 Fornyelse av forsikringen
Anbud for ny forsikring blir innhentet. Tor, LA3WAA.

2014-02-5 Forberedelse til Generalforsamlingen
Utkast til GF papirer ble gjennomgått med de nødvendige rettelser og tilføyelser. Dette blir lagt ut mandag 10. februar. Liv, LA4YW.

2014-02-6 Revisjon av reglement for bruk av gruppestasjonen
Nye regler for bruk av gruppestasjonen ble gjennomgått av Bjørn, LA1UW, og vedtatt av et enstemmig styre. Reglene vil bli kunngjort ved oppslag og på hjemmesiden.

2014-02-7 Møteplan 2014
Møtet i mars settes til ny dato, 25. mars. Tema; planmøte, NRRL GF, Norsk Hammeeting mm.

2014-02-8 Sambandsvester
Sambandskomitéen anskaffer 3 stk. sambandsvester privat som refunderes av gruppen, ca. 2400,-. Det søkes om midler til 10 stk. sambandsvester i neste søknad om sambandsmidler.

2014-02-9 Tester
Deltagelse i WPX SSB 29-30/3 planlegges.

2014-02-10 QSL utsendelse
Det er nå 2 år siden siste utsendelse av QSL kort for LA2T og LN2T. DE som har LotW vil bli forsøkt luket bort. Det sjekkes med Global QSL for kostnader. Liv, LA4YW, forespørres om oppdraget.

QRZ.com oppdateres mhp QSL info, Tor, LA2WAA.

Neste møte er onsdag 4. mars kl 19:00 på Lialøkken.

——————————————
Tilstede:
Håvard, LB9RE, leder
Tor, LA3WAA, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Bjørn, LA1UW, varamedlem
Ingar, LA4CKA, styremedlem
Willy, LA6HNA styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:
Jon, LA1ZLA, sekretær

 

Oppdatert: 2014-02-16