Innkalling til årets Generalforsamling

HPIM3206_7_1

Generalforsamling for 2013

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 25. februar 2014, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
4. Regnskap for 2013 med revisjonsberetning
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
5.1 lovendringsforslag fra styret
6. Kontingent for 2014
7. Budsjett for 2014
8. Valg

Trondheim, 05. februar 2014
STYRET

Kun innkalling sendes per e-post. Det henvises til gruppens hjemmeside for årsberetning, regnskap, budsjett, forslag, kontingent og valg.

Last ned komplett Innkallling & Årsberetning her:
Innkalling / Årsberetning 2013 (pdf)

09.02.2014