Gruppemøte på Norbit 28. jan 2014

1kW PA til UHF!Årets første gruppemøte ble i år besøk hos Norbit i Trondheim hvor Steffen, LA4SM, tok svært godt imot oss. Det var oppmøtt 12 personer inkludert 5 fra ARK (LA1K) som også hadde blitt invitert av Trondheimsgruppen og Norbit.

Med kaffe i koppen ble vi informert av Steffen om Norbit konsernet og hva de 150 ansatte holder på med. De fire divisjonene i konsernet utvikler og produserer en rekke produkter for det profesjonelle markedet innen elektronikk og akustikk, men det er nok bomring brikken i bilen de fleste kjenner best. Det er også imponerende å tenke på at alt av produkter produseres i Norge og ikke i Østen slik som for mye annet vi kjøper av elektroniske produkter.

norbit02Etter orienteringen, ble det meste av tiden bruk til omvisning og Steffen viste fram og fortalte om produktene og aktivitetene med stor entusiasme. Steffen startet Norbit for mange år siden, ledet firmaet og utviklet produkter selv i mange år og kjenner ennå til den minste detalj i de fleste av disse, imponerende.

Et viktig produkt som ble vist fram er en radiomottaker av meget høy kvalitet som brukes til å kontrollmåle instumentlandingssystemet (ILS) på mange flyplasser i Norge og rundt omkring i verden slik at flyene får den riktige kursen på vei inn til rullebanen før landing.

norbit03Vi så også en helt ny sonar for bruk i sjøen med et så detaljert bilde av bunnen at man kan se gjenstander på noen få desimeter. Den er ikke større enn at den kan brukes fra en kajakk og gav et godt bilde av sjøbunnen utenfor DORA.

Det som kanskje fanget den største interessen etterhvert under omvisningen, var de mange arbeidsplassene med et rikt utvalg av fine instrumenter for bruk under utvikling av nye elektronikkprodukter. Mange produkter ble vist fram og mye av denne aktiviteten forgikk på høyere frekvenser enn det de fleste radioamatører i vårt område har erfaring med. PA trinn, antennekobler og annet innen HF og VHF ble viet stor oppmerksomhet selv om det (pga høy kostnad) neppe kommer til en radio shack nær deg, men riktig fint var det.

norbit04Det var mye å se på og diskutere med Steffen og mange spørsmål ble stilt og svarene kom som vanlig kjapt og klart. Etter 2 timer var de fleste mettet med mange inntrykk og vi fikk sagt takk for oss. Det var ennå mer å se på og diskutere med Steffen, men kanskje vi får anledning til å komme tilbake en annen gang!

Takk for oss!  –  de Håvard – LJ9RE

Oppdatert: 29.01.2014