Møte i FORF 27. jan 2014

Møtedeeltakelse FORF 2014
Møtedeltakelse FORF 2014

FORF Sør Trøndelag fikk forespørsel fra justisminister Anders Anundsen om et møte, hvor FORF som forum og medlemsorganisasjonene har anledning til å fremme utfordringer og ønsker innenfor den frivillige redningstjenesten.

Møtet ble gjennomført mandag 27.januar, basert på presentasjonen som FORF hadde laget til Politiets beredskapsseminar tidligere i måneden, representanter fra hver organisasjon presenterte seg selv og spørsmål ble stilt fra statsråden underveis.

FORF Sør-Trøndelag synes det var et godt møte, der statsråden framstod som oppriktig interessert og lyttet til våre innspill. Selv om møtet kun varte en time, føler FORF Sør-Trøndelag at vi fikk presentert oss godt, lagt fram våre synspunkter og fikk formidlet hva vi ønsket han skulle ta med seg videre.

Bjørn LA1UW
Leder sambandskomiteen i
Trondheimsgruppen av NRRL

29.01.2014