2012-04-16-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheims gruppen mandag 16.april 2012

Møte0Disse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl.19:00
Bjørn, LA1UW, møteleder
Tor, LA3WAA
Sverre, LA9TK
Stein Olav, LA9QV
Forfall: Håvard, LB9RE, Jan Inge, LA5HIA og Willy, LA6HNA
Ikke møtt: Rolf, LA7JBA

Saker:

2012-4-1; Fra sist styremøte.
Referatet fra styremøte 5.mars ble gjennomgått.
Nye bekreftede komiteledere: WEB Knut LA9QFA og Samband Odd LA3XMA

Følgende saker er utsatt til møtet i juni:
Sak 7.2 Oppdatering Brønnøysundregistrene og 7.3 Grasrotandelen

2012-4-2; Økonomi
16 har betalt kontingent pr begynnelsen av april.
Venter spent på betalinger utover. Sekretær purrer alle med mail i slutten av april.
Eventuelle purringer tas opp på møtet i juni.
Ansvar: Sverre LA9TK og styret

2012-4-3; Kontaktperson til gruppen på hjemmesiden.
Det trengs en kontakttelefon nr. til gruppen på hjemmesiden.
Styret diskuterte saken og besluttet enstemmig at det må være gruppens leder som er kontakten. Sekretær informerer WEB manager om dette.
Ansvar: Bjørn LA1UW

2012-4-4; Årsrapporter til NRRL
Sekretærens forslag ble gjennomgått.
Noen små endringer ble gjort. Enstemmig godkjent.
Sekretær sender dette på mail til NRRL, ber om bekreftelse for mottagelsen.
Ansvar: Bjørn LA1UW

2012-4-5; Brev fra NRRL om høring av gruppestrukturen
Styret gikk gjennom brevet.
Det ble bestemt at dette tas opp på gruppemøtet 27.april, før en tilbakemelding til NRRL sendes.
Ansvar: Tor LA3WAA

2012-4-6; Gruppemøte 24.april 2012
På dette møte er både leder og sekretær bortreist.
Tor LA3WAA har ansvar på møtet samt å sørge for et referat til WEB.

Temaer: Høringsforslaget angående gruppestrukturen gra NRRL og Antenneideer for alle lokasjoner.
Ansvar: Tor LA3WAA

2012-4-7; Neste styremøte
På neste styremøte er sekretær fortsatt bortreist.
Det ble besluttet at det er leder Håvard LB9RE som sender ut innkalling og sørger for referat.

Mandag 7.mai kl 1900 på Lialøkken. Husk frist for saker innen 03. mai til leder.

2012-4-8; Eventuelt

8.3 Bua vår i uthuset
Sverre, Willy og Wilhelm tømte i dag, 16. april bua p g av renovering.
Mye av det som sto der kan kastes. Det henstilles til komiteene å rydde i sine ting.
Ingar er bestilt for bort kjøring av det som skal kastes.

Møtet ble hevet ca. kl. 20:50

Referent; Bjørn, LA1UW