2012-04-24-Gruppemøte

dugnad20102007023_hDet var oppmøtt 11 personer i Lialøkken grendehus.

1. Tor LA3WAA, åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

2. Dagens første tema – Info fra Generalforsamlingen i NRRL.
Tor LA3WAA informerte om at forslaget angående postavstemming falt med knapp margin. Refererte også stemmetallene fra valget. Håvard LB9RE er valg inn i styret til HQ.

3. Høring om gruppestrukturen i NRRL.
Dette ble diskutert på møtet. Det var enighet 2 års inaktivitetsfrist.
Spørsmålet om oppløsning av inaktive grupper var det delte meninger om.

4. Info om kontrakt med Forsvaret om Ruten.
Tor LA3WAA informerte om kontrakten med Forsvaret.

5. Møte med Netcom.
Tor LA3WAA og Ottar LA1UI informerte om møtet de hadde hatt med Netcom om Ruten.

6. SAC-testen 2011.
Gruppen har mottatt diplom fra testen som LA2T for øvrig vant.

7. Kveldens hovedtema var om antenner.
Temaet  ble diskutert på møtet.
Flere av møtedeltakerne kom med sine tips og erfaringer og spørsmål som dukket opp ble besvart.

Jon Kåre LA4RT og Tor LA3WAA fortalte om sine antenner.

Møtet ble avsluttet ca kl 2100

For styret i Trondheimsgruppen av NRRL
Willy LA6HNA