2012-04-10-Gruppemøte

 Referat fra gruppemøte i Trondheims gruppen
tirsdag 10. april 2012

p_coil_boxDet var oppmøtt 17 personer i Lialøkken grendehus.

1 Håvard LB9RE, åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

– Det er kommet et høringsutkast fra NRRL angående gruppestrukturen og «løst» tilknyttede grupperinger. Brevet tas opp som en post på gruppemøte 24.april.

– Repeateren som skal plasseres ut på Oppdal er nå satt i prøvedrift på Gruppelokalet.

Frekvens er 145.725. Odd og Stein Olav har satt den opp. Man driver å forsker på oppsettet av Repeateren. Det er dårlig med beskrivelse.

2 Dagens tema: Replika av Olga ved LA9QV Stein Olav.

Olga var et av de «hemmelige» radiosettene som ble bygd i Norge under andre verdenskrig.

Høvding radiofabrikk sto for byggingen i all hemmelighet. Deler ble tatt fra konfiskerte radioer, som skulle overhales og fordeles til tyske soldater og nazister. Settet ble bygget inn i en koffert, for lettere å kunne skjule radioen.

Det ble bygget 71 sett til Milorg. Radioene ble stort sett benyttet på Østlandet.

p_IMG_5015Etter krigen fikk LA2T et av disse settene.

Erling LA3BI har laget tegninger av Olga settet. Dette er publisert på nettet.

Under krigen ble det bygget flere typer radioer. Disse kom oftest som flyslipp fra England eller via Sverige med kurer. Det var visstnok Salve Staubo (Milorgs sambandssjef, og eier av Høvding Radiofabrikk) som ga dem navn som Berit, Olga, Lille-Berit osv.

p_IMG_5019Slike navn ble valgt for å kunne gi kodede meldinger på telefonen når radioene skulle flyttes og overleveres. En kode kunne være «Kan du hente Olga og hennes søster Berit hos Kristoffersen». Meningen var da at et norsk sett og et engelsk 3 Mk II skulle hentes fra et lager i Niels Juels gate 37.

På hjemmesidene til Norsk Radio Historisk forening ligger det artikler om settet, tegninger finnes på flere nettsteder. Der står også en artikkel skrevet av Staubo etter krigen: «Rapport fra sambandssjefen» som er meget interessant lesning om de forhold man jobbet under, med stadig frykt for å bli tatt av tyskerne.

Stein-Olav viste frem sitt selvbygde, mest mulig identiske sett av Olga. Deler fra krigstiden er samlet gjennom flere år for å kunne få et «tidsriktig» utseende.

p_OLGA_fr_1Sender og power supply er ferdig, og det er kjørt mange Europa-QSOs på 80 meteren med settet. Den originale mottakeren er ikke spesielt følsom eller selektiv på dagens amatørbånd, og er bare så vidt påbegynt. En moderne RX er absolutt å foretrekke.. Han viste også bilder og tegninger fra byggingen av settet.

Takk til Stein Olav for et flott tema.

Møtet avsluttet ca kl 2120

3. Påskeberedskap.

Torstein LB1BC fikk i påskeuka telefon fra Landrø i Politiet om vi hadde påskeberdskap i år også. Han hadde funnet lister fra 2007.

Torstein svarte ja, og Mailer og SMS gikk til de som gar satt seg opp på sambandsliste.

Det skal være møte med Politiet i etterkant av påsken.

4. Diverse utstyr etter Johan LA8CD

Wilhelm LA4IC informerte om at der er mye utstyr etter Johan. Kontakt Wilhelm om du er på utkikk etter utstyr, antenner eller Coax etc.

Møtet hevet ca. kl. 2100

For styret i Trondheimsgruppen av NRRL
Bjørn LA1UW
Sekretær