Winlink på Gråkallen

Vi har nå installert og satt i drift en Winlink server på Gråkallen. Denne serveren kan motta og videreformidle meldinger i tekst (e-post) med opsjon for vedlegg, som for eksempel små bilder. Dette er et system med opprinnelse i USA og nå med stasjoner i mange land. https://www.winlink.org/

Winlink vil benytte internett der det er mulig for formidling av meldinger, men dersom internett ikke er tilgjengelig, vil meldingene sendes over radio. Stasjonen på Gråkallen fyller derfor en viktig funksjon dersom internett mellom nord og sør i Norge eller andre steder skulle falle bort eller der det ikke er tilgang på internett.

Winlink i verden mai 2018

Nå er også Trondheim på kartet der stasjonen er i normal drift (grønn)

NRRL har ønsket at Trondheimsgruppen tar rollen som bro mellom nord og sør i landet siden det kan være vanskelig å nå hele landet fra en lokasjon i nord eller sør på grunn av krevende forhold på kortbølgen over en slik avstand der forholdene for bølgeutbredelser gjerne er ugunstig. Dette blir lettere med en stasjon lokalisert et sted mellom nord og sør. Sambandskomiteen i Trondheimsgruppen med støtte fra flere andre i gruppen har stått for denne installasjonen i løpet av mai.

Runar, LB5RH, trives i høyden

Tidligere hadde vi et oppsett for Winlink på gruppelokalet, men dette fungerte ikke optimalt sammen med annen HF aktivitet og vi har derfor vært på utkikk etter en bedre lokasjon med tilgang på internett. Etterhvert pekte Gråkallen seg ut som et godt sted for etablering av Winlink på HF. En utfordring var å få etablert internettforbindelse fra gruppelokalet opp til Gråkallen. Dette ble løst med en radiolink på 5 GHz. Noen trær måtte vike plass på gruppelokalet og på Gråkallen måtte man klatre opp til ca. 20 meter i masten for å komme over grantoppene på Litlgråkallen i retning mot gruppelokalet på Lialøkken.

Karl, LA9KOA, klar til å montere utstyr

Det er 10.4 km mellom disse lokasjonene og det tok litt tid å innstille antennene for radiolinken for å få full treff på begge lokasjoner og en stabil tilgang på internett.

Valg av HF antenne ble et kompromiss siden det benyttes frekvenser i 80, 60, 40, 30 og 20 meter båndene. Den tildelte radio IC-7200 fra NRRL har ikke autotuner (heller ikke med tuneren AH-4) og det måtte da benyttes en bredbåndantenne med akseptabel utstålingseffektivitet samtidig som den er enkel å installere og vedlikeholde og tåler hardt vær. Valget falt på en endefødet trådantenne fra Hari med 31 m lang stål vaier. En 1:10 balun med jording tilpasser antennens nominelle impedans på 400-800 ohm til en 50 ohm koakskabel.

Panorama over Trondheim

På Gråkallen er det også satt i drift en UHF/70 cm pakke link slik at det også er mulig å kunne koble seg til Winlink-nettverket for å sende og motta meldinger uten å måtte rigge opp en HF-antenne. Det er slik sett likeverdig med HF, men kun for lokale brukere. I tillegg vil den fungere som en digipeater, som en ekstra meldingskanal lokalt. Denne kan også benyttes til å fjernstyre Winlink på HF hvis internett er nede.

HF antennen er på plass

Internett er oppe og Winlink HF er klar for full drift

Sambandskomiteen i Trondheimsgruppen
Håvard, LB9RE