2018-04-18-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 18. april 2018

2018-04-01 Saker fra forrige styremøte
Se forøvrig under komiteer.

2018-04-02 Gruppesaker
Grupperapporten for 2017 ble godkjent.

La2t styret 2018; Brønnøysund. Nytt styre er meldt inn til Brønnøysundregistret, men noen detaljer rettes opp; stiftelse dato og telefon til leder/sekretær. Aksjon Tor, LA3WAA.  

Internett i Bratsbergveien; ingen utvidelse til Lialøkken er planlagt for legging av fiber. ADSL kan benyttes, men er ikke stabilt. Det beste alternativet nå er å benytte en radiolinje fra et punkt med tilgang på bredbånd. Dette dekkes i dag fra QTH hos Bård, LA4THA.

Avholdslaget ønsker å vite hvilke av våre tirsdager vi ikke bruker lokalet.

LA4THA Bård melder at han trekker seg med umiddelbar virkning fra nestledervervet og som leder for sambandskomiteen i Trondheimsgruppen av NRRL.

2018-04-03 Økonomi
Det har vært en kald vinter og strømkostnadene er vesentlig høyere enn budsjettert.
Det er 28 medlemmer som ennå ikke har betalt kontingent for 2018.

Organisasjonsnummer skal også legges ut på forsiden på www.la2t.no .

2018-04-04 Komiteene
Diskusjon omkring oppgaver i komiteene. En beskrivelse bør komme på plass. Aksjon for komitelederne!!

Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Rotor på mast B fungerer ikke og må sjekkes.

Stasjon A er klargjort for fjernstyring. Opplæring vil bli gitt til brukerne. En skriftlig veiledning vil bli laget. Praktisk opplæring på utstyret er nødvendig før det tas i bruk ved fjernstyring.

Kabel på 160m Windom er skiftet. Balun sjekkes, eventuelt skiftes til en ny balun.

En ny stasjon C planlegges i gamle shacken når WinLink stasjonen blir flyttet ut.

Det gjenstår noe opprydding i kabler og jording av utstyr for stasjon A og B.

Det planlegges en antennedugnad på våren.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG, Bård, LA4THA (assosiert).
Stein-Olav, LA9QV, gjenvelges som leder.

En Tait II 800 VHF med ny logikk fra LA1BR er under oppbygging av Stein-Olav, LA9QV.

APRS stasjonen på Gråkallen er sjekket, men følsomheten er redusert, ved måling. Et bytte av radio/TNC planlegges eller eventuelt bytte av antenne.

På Oppdal har det også oppstått problemer med APRS, i tillegg at repeateren er ute av funksjon. Det er ingen klar konklusjon på hva som er feil. Ny tur opp planlegges når vinteren er over.

Støy på Ruten, R6, i perioder. Det er ikke helt forstått hva dette skylles, men det kan forklares med statisk elektrisitet i radomen. Jording av mast og barduner på hytta bør også sjekkes. En Tait II 800 installeres når den kan transporteres opp.

En APRS stasjon er klargjort for Støren, LD7TG-1. Søknad om innplassering sendes Telenor.

Samband: Leder NN, Karl LA9KOA
Mer tildelt utstyr fra 2017 (nesten alt) har kommet fra NRRL. Det mangler ennå en ICOM AH-4 tuner og en PC. Saken purres på nytt.

En IC-7200 er mottatt ferdig reparert fra Simarud.

WinLink systemet må flyttes til annen lokasjon og Gråkallen er aktuell. En synfaring på toppen ble gjort 5. april, mye snø. En internettforbindelse må på plass for denne lokasjoner. Et sett for en radiolink til ca. kr 4000,- anskaffes. En alternativ radiolinje er under uttesting.

Vi kan nå overta antennene på Einervola (Røros) og Vassfjellet etter Helsenett som har gått over til nødnettet.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
Strømforbruket er noe høyt. Et ukeur settes på varmepumpen.

Prosjektoren har fått nytt oppheng i stua.

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Bård, LA4THA, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stian, LB5SH, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 23. mai 2018 kl. 19:00 på Lialøkken.