Styremøte-2018-05-30

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 30. mai 2018

2018-05-01 Saker fra forrige styremøte
Grupperapporten for 2017 er lagt inn på NRRLs hjemmesider.

For tungrodd å endre stiftelsesdato i Brønnøysundregistrene til september 1939, da må alle stiftelsespapirer sendes inn pånytt.

Avholdslaget ønsker å vite hvilke av våre tirsdager vi ikke bruker lokalet. To tirsdager i måneden er en del av leieavtalen og vi bruker lokalet enkelte av disse tirsdagene. Det blir da vanskelig å etterkomme dette.

2018-05-02 Gruppesaker
LA4THA Bård har meldt at han har trukket seg fra nestledervervet.
Stian, LB5SH, trer inn som fungerende nestleder ut året.

2018-05-03 Økonomi
Det er fremdeles 22 medlemmer som ikke har betalt årets kontingent.

Organisasjonsnummer er nå lagt ut på vår forside på www.la2t.no .

2018-05-04 Komiteene
Diskusjon omkring oppgaver i komiteene. En beskrivelse bør komme på plass. Aksjon for komitelederne!!

Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Rotor på mast B er byttet til Yaesu GC-1000DXC.
Stasjon A er klargjort for fjernstyring. Opplæring vil bli gitt til brukerne. En skriftlig veiledning vil bli laget. Praktisk opplæring på utstyret er nødvendig før det tas i bruk ved fjernstyring.

Stasjon C utstyres med en Hari 80-10 m 1 kW Windom antenne opphengt i mast C. Radio blir Kenwood TS-570. Den kan også operere på Winlink (har Pactor modem). Et PA-trinn vurderes.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG, Bård, LA4THA (assosiert).

En Tait II 800 VHF med ny logikk fra LA1BR er stort sett ferdig. Denne er tiltenkt Ruten, LA8TR.

APRS stasjonen på Gråkallen er sjekket, men følsomheten er redusert, ved måling. Et bytte av radio/TNC planlegges eller eventuelt bytte av antenne.

På Oppdal er det i perioder problemer med APRS, ising i antennen? Repeateren er ute av funksjon. Det er ingen klar konklusjon på hva som er feil. Ny tur opp planlegges i juni.

Det er støy på Ruten, R6, i perioder. Det er ikke helt forstått hva dette skyldes, men det kan forklares med statisk elektrisitet i radomen (glassfiber) for vertikalantennen. Jording av mast og barduner på hytta bør også sjekkes. En Tait II 800 installeres når den kan transporteres opp.

En APRS stasjon er klargjort for Støren, LD7TG-1. Søknad om innplassering sendes Telenor. Aksjon, Tor, LA3WAA.

Samband: Leder NN, Karl LA9KOA
Mer tildelt utstyr fra 2017 (nesten alt) har kommet fra NRRL. Det mangler ennå en ICOM AH-4 tuner og en PC. Saken purres på nytt.

Winlink server er nå flyttet til Gråkallen med HF radio. En internettforbindelse er etablert til Lialøkken på radiolink. Det er også satt opp en pakkeradioforbindelse på 70cm tilknyttet Winlink server. En stor dugnad er gjennomført for å realisere dette.

Vi kan nå overta antennene på Einervola (Røros) og Vassfjellet etter Helsenett som har gått over til nødnettet.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
Ukeuret starter ikke varmepumpen og kan ikke benyttes. Varmepumpen må startes manuelt hvis den har blitt avslått.

Trær er felt i bekken for å gi fri sikt for radiolinken til Gråkallen samt å gi antenner på mast B et friere oppheng. Det planlegges opprydding i det som er felt og fjerne noen trær som har kommet for nært til huset. Dette blir en dugnad.

2018-05-04 Eventuelt
Sverre, LA9TK, har kommet hjem fra et langt opphold på sykehus. Vi sender en blomst. Aksjon Knut, LB9BG.

Grillaften er 12. juni. Ingar, LA4CKA, er grillmester også i år. Budsjett er kr 3000,-. Annonsering vil bli gitt på hjemmesidene og på e-post.

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stian, LB5SH, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 20. juni 2018 kl. 19:00 på Lialøkken.