Vi spiser på «La Perla», Hundhammeren

Foto: LB1KF – Liv Helene Johansen

la_perla_01
LA4IC/Wilhelm hvisker LA4RKA/Bjørn noe i øret. Bak ser vi LA3RLA/Kai

Tirsdag den 23. mars var det igjen duket for å spise ute i stedet for ordinært medlemsmøte, og denne gangen forsøkte vi et nytt sted, «La Perla» på Hundhammeren, hvor maten var både god og rimelig.

Noen var kanskje noe urolig for hvordan oppmøtet ville bli når det var satt stevne slik i utkanten av byen, men oppmøtet var bra, 21 stk unge som gamle møtte opp, – noen med sine partnere. Det ble spist og drukket, og praten gikk lenge utover kvelden.

Dette med å spise ute en gang iblant må vel sies å være en ting som virkelig har slått an, og vil nok fortsette som tradisjon i årene framover. Neste gang vi møtes ute vil bli utpå høsten en gang, så følg med på LA2Ts webside for fortløpende info om begivenheter framover.