Nøklingsinterface for AGW, Echolink el.l.

agwDenne interfacen er en vidreføring fra enklere varianter. I sin enkleste form er det bare behov for R1 og T1, men det kan være en fordel med noen ekstra deler.

D1 er for å beskytte transistoren og hindre at det kan gå -12V inn på PTT-inngangen på radioen hvis transistoren blir defekt.

Når det ikke vil virke er det bestandig det store spørsmålet hvor feilen er, lysdiodene forteller om nøklingen via serieporten virker.

Normalt nøkler transistoren på egen pin i mikrofonpluggen, men der hvor nøklingen bruker samme pinne som mikrofon-elementet skal jumperen S stå på pinnene til høyre på kortet.

Det er ofte et problem med brum og støy på modulasjonen, her kommer R5 og R6 inn i bildet. Jordingene er også adskilt for å redusere støy. Det er bedre å kjøre litt kraftig signal ut fra lydkortet og dempe det ved radioen, spesielt hvis det er lange ledninger frem til radioen. Skal nøklingen skje via mikrofonlinjen må de 2 jordingene, GND, forbindes på radiosiden av kortet.

Vil en bruke skilletrafoer på lydlinjene har Biltema en som er beregnet for stereoanlegg, artikkelnr er 31-441, den kobles inn mellom PC og interfacekortet.

R7 og R8 i lyden fra radioen har også justering av styrken, mest med tanke på at en kanskje må bruke mikrofoninngangen på lydkortet. Eller om en vil at lydnivået i kablene skal holde linjenivå.

Det kan også være en ide å tappe ut lyden på toppen av volumkontrollen så en er uavhengig av lyden i høytaleren. Muligens må en ha en bufferforsterker hvis signalet er for svakt.

Er en uheldig er squelchen koblet etter volumkontrollen, da må en til med mere modifisering.

Når en driver med eksprimentering blir det mye lodding og skifte av kabler. For å gjøre det lettere bruker jeg koblingsplinter for å skru fast ledningene med, de er numrert og det er årsaken til at numreringen er omvendt på venstre og høyre side av kortet. C1 og C2 er tegnet liggende med tanke på liten plass i høyden, de kan også monteres stående i de ledige hullene.

Det er ikke nødvendig å bruke printkortet, under ligger noen varianter bygget på veroboard. Det er heller ikke kritisk med komponentverdier.

Transistoren jeg bruker er overdimensjonert med tanke på radioer med høy nøklingsstrøm.

Alle motstander kan varieres 2-300% uten problemer.

På bærbare PCer bør en kanskje øke verdien på R4, det er ikke alle som er laget for å gi så mye strøm på serieporten. Noen har også lavere utgangsspenning for å spare strøm, da bør en kanskje bruke litt mindre motstand for å få bedre lys. Etter standarden skal serieporten gi 10-18mA, på min PC gikk det ca 6mA med de verdiene som er oppgitt i skjemaet.

Noen programmer bruker RTS til sending, andre DTR. Hvis det skal passe på alle må det brukes 2 dioder for å koble sammen signalene, de er tegnet oppe til venstre på skjemaet. De er ikke med på printplaten, det er lettere å lodde dem direkte på pinnene i D-sub kontakten.

AT0247_1AT0247_K

 

 

Signalnavn   9pin D-sub   25pin D-sub 
RTS 7 4
DTR 4 20
GND 5 7

Komponentliste
R1 = 4,7 kOhm, gul fiolett, svart, brun, brun
R2 = 4.7kOhm, gul, fiolett, svart, brun, brun
R3 = 2,2 kOhm, rød, rød, svart, brun, brun
R4 = 2,2 kOhm, rød, rød, svart, brun, brun
R5 = 100 kOhm, brun, svart, svart, orange, brun
R6 = 22 kOhm trimmepotmeter
R7 = 100 kOhm, brun, svart, svart, orange, brun
R8 = 22 kOhm trimmepotmeter
Hvis det ikke er behov for mye dempning brukes 0-Ohm istedet for 100 kOhm på R5 og R7, en svart ring.
C1 = 1 uF 16Volt
C2 = 1 uF 16Volt
D1 = 1N4002
D2 = 1N4002, brukes ikke
T1 = BC-639
D3 = Rød lysdiode
D4 = Grønn lysdiode
S = 3×1 stiftlist med kortslutningsbøyle
2 stk 5polt koblingsplint

LA3RLA – Kai