2004-03-09-Gruppemøte

Det var møtt fram 16 medlemmer på dette møtet. Tor, LA3WAA, åpnet møtet ca kl 19:15.

1. Innkjøp av fremviser
Vi bør vurdere å kjøpe inn en framviser for PC/video fra bruktmarkedet. Pris ca. 1-2000 kr bør være passende for oss. Det er behov for en slik fremviser ved neste alle medlemsmøter og dette vil gjøre det enklere å skaffe fremviser og vise presentasjoner for medlemmene ofte på medlemsmøtene.

2. QST, hets mot nye radioamatører
Det er rettet en spesiell hets mot de som ikke har tatt morseprøven. PT/v T. Olsen vil ta affære mot aktuelle personer. De som føler seg utsatt, bør melde ifra til styret som igjen vil ta affære overfor PT.

3. Prøven, og oppgaver lagt ut på internett
PT er negativ til dette og lager nye prøver fra nå av. Målet er å få flest mulig radioamatører, men de må forstå hva de holder på med.

4. NRRL og valgkomiteen
Tor, LA3WAA, orienterte om status for arbeidet med nytt styre i NRRL. Det satses på et nytt styre for et nytt HQ. President LA6OP, Sindre Torp? Kandidater meldes inn innen 15. mars som er siste frist. Et nytt styre vil forandre den interne organiseringen og omorganisere mange aktiviteter. Andre viktige tema er disponering av fond, slanke administrasjonen og kostnadene i forbindelse med QSL tjenesten.

LB9RE – Håvard
sekretær