Bilder fra Ruten, mars 2004

Foto: «Eltel Networks”.