adsl12

Kablen ble trekt fra hovedhuset til bua, inn vinduet, gjennom bua oppe på loftet langs mønet i taket og over til lokalene våre.