Turen til Almannberget 2018

Turen til Almannberget på Oppdal 26. juli 2018 gikk godt og på turen deltok Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB99RE og Karl, LA9KOA.

Vi startet fra Lialøkken kl 09:00 og var framme på fjellet ca. kl 11:00. Det var svært tørt i fjellet og det gikk fint å kjøre helt fram til der vi har vært før. Stien opp var også tørr og fin. Med 15 grader varme og mye sol ble det en fin tur på ca. 1 time i lett vind opp til toppen på 1340 m over havet. Mange andre var også på vei opp til denne populære toppen.

Repeater LA7ORR, Tait T800 Series II med Kathrein filter. Øverst Diamond Antenna GSV 3000 strømforsyning og LD7TO APRS med Motorola radio og Argent Data TNC.

Da vi kom inn, fant vi repeateren avslått i logikken. Den ble slått på igjen og fungerte tilsynelatende normalt, men etter kort tid steg støynivået på mottak. Det ble da byttet til en lineær strømforsyning av typen GSV-3000 og støyen var så godt som borte.
Ved sjekk av senderens frekvensspekter viste det seg å være mye sidebåndsstøy når den gikk på switch-mode konverteren. Spektret ble betraktelig renere med den lineære strømforsyningen.

Oddbjørn, LA9JK, ca. 120 km nordover på Skatval hadde 59 på mottak, men måtte gi 10-20 W for å komme sterkt igjennom tilbake.

Det ble også prøvd med antennen fra Helsenett, men den gav svake signaler nordover og vår egen antenne Aerial 1312 ble igjen påkoblet som det beste valget.

Logikken ble justert litt slik at TX stenger etter 1 sekund dersom RX er uten aktivitet og hengtiden ble satt til 5 sekunder for stenging av repeateren. Dette skulle kunne forbedre bruken av kryssbåndnoden på Gråkallen.

Antennemålinger:
Aerial 1312, SWR 2, LA7ORR, beste antenne nordover.
Politi-VHF, dual dipol: SWR 3, LD7TO, høy SWR og dette kan forklare at APRS på Oppdal ikke er helt optimal.
Politi-UHF, dual dipol; SWR 3++, helt ubrukelig, dette kan forklare at UHF linken nordover ikke fungerte tidligere.
Helsenett, Kathrein med reflektor; SWR 2, utmerket antenne, men vender mot sør-vest og går dårlig nordover. Kan være aktuell for APRS, men LD7TO blir da mer avhengig av LD2TR eller LD2HG for videreformidling. Dette kan testes på neste tur.

Repeateren, Tait T800II, gav ut 18-19 watt før filter og 14 watt etter filter. Kabelen, RG 213, er ca. 60 meter lang og effekten ute på dipolen blir da ca. 4.5 watt. Det vil være en god del å hente ved å kunne bruke koakskabel med lavt tap på 7/8 tomme til masta, som er lagt fram til antennene som har vært brukt av Politiet.

På veien hjem ble også Telenors stasjon på Støren, Frøset, inspisert for senere oppsetting av APRS stasjon. LA7RR, Gråkallen, ble åpnet med håndapparat ved masten og det skulle indikere en god forbindelse til LD7TG.

Deretter ble det en velfortjent middag på Støren før hjemturen.

Mvh Håvard, LB9RE