Tur til Ruten

Kom til Søylia 09:00.

Brakka på Ruten.
Brakka på Ruten.

Startet 09:30, oppe på toppen 12:00. Fint vær hele dagen, litt kald vind for årstiden.
Kontakt med LA8GE, LA7JBA, LA3WMA, LA4UKA mfl etter hvert.

Bua er malt utvendig, også taket i Forsvarets farge. God tilstand generelt. En liten skade på taket på hjørnet på sørøst siden ble reparert. Wirene som holder bua begynner å bli rustne alle sammen. Noen er helt dekt av rust. Strekkfiskene er også godt rustne i boltene. Utskiftning av wirer og strekkfisker må påregnes om ett år eller to.
Dørhåndtaket var løst, men ble skrudd fast igjen. Bolten er for kort.
Termometret utvendig er ødelagt og bør skiftes.

24082004 017Den utvendige lampen er frakoblet, men er fremdeles montert på veggen. Trafo er demontert.

Antennene ute var i god stand og godt festet. Måling av SWR gav godt resultat for begge, 1:1.1 ble målt.

NetCom har flyttet sin antenne lengre nord og nærmere bua og er nå ute av vinterløypa. NetCom har skiftet til en Siemens GSM stasjon med separat 48 volt strømforsyning.

24082004 008Vårt gamle sikringskap er fjernet og et nytt er satt opp. Det inneholder jordfeilovervåker, jordfeilbryter med ut/innkobling. Det er også montert overspenningsvern. Kurser, 25A hoved, 2 stk 16A og 2 stk 10A. Vi har en 10A kurs.

Strøm ble avlest, men tallet ble igjen oppe på toppen. Vi må derfor vente til neste tur før forbruket kan beregnes.

Kavitetene ble justert på vanlig måte med HF probe/multimeter og 0.5 W sendeeffekt på notch frekvensene. Det var små justeringer på alle, ca ¼ omdreining.

Inne i brakka.
Inne i brakka.

Repeater ble undersøkt. Alle plugger ble tatt av og på igjen.
Justering av bass til null for å ta vekk nettbrum.
Justert Appollo tone til litt lengre i tid og litt høyere i styrke.
Kontrollert squelch og satte denne i «vinterstilling», dvs godt over på punktet.
Finjusterte div potmeter, pluss/minus og tilbake til opprinnelig stilling.
Resatte logikken flere ganger.
Det ble ikke funnet noen spesiell feilkilde.
Batterispenningen ble målt til 12.8 volt med lader på.

Nodeutstyret stod på. Det ble tatt ned og lagret på LA2T. Strømforsyningen står igjen.

Nedtur startet ca. 17:30 og nede ca 19:30.

Text og foto: LB9RE